Senioren Journaal van vrijdag 14 april

Gratis hulp bij digitale zaken

Van senioren die niet kunnen inloggen met hun DigiD tot jongeren die vastlopen bij de aanvraag van hun studiefinanciering. Bij de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) is iedereen in de gemeente Groningen welkom voor gratis hulp bij digitale zaken.

Als 74-jarige alsnog leraar Latijn

Student Herman Hermans krijgt deze maand zijn diploma van de lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam. Hij is 74 jaar en geeft drie dagen per week Latijn in Leeuwarden. “Ik doe wat ik leuk vind.”

Gebrek aan invloed burgers in Wmo

Burgers die afhankelijk zijn van Wmo ontvangen uiteindelijk vaak wel hun voorzieningen, maar ervaren weinig invloed en regie tijdens het proces van aanvragen. Aldus een rapport van de Nationale Ombudsman.

Helft woningen niet ouderdomsproof

In de regio Leiden-Haaglanden woont meer dan de helft van de ouderen in een huis dat ongeschikt is om in te blijven wonen als er mobiliteits- of gezondheidsproblemen ontstaan. Dit blijkt uit drie dialoogsessies op initiatief van Rabobank.

Bureaucratie nekt dementiezorg

Het lukt zorgverleners die dementiezorg regelen niet altijd om de juiste hulp voor cliënten te vinden. Dat blijkt volgens uit onderzoek onder ruim tweehonderd casemanagers dat vandaag wordt gepresenteerd.

Geldplan Bijna Pensioen

Tijdig beginnen met de voorbereiding op het pensioen is belangrijk. Budgetvoorlichter Nibud heeft hiervoor een handig hulpmiddel online gezet.

Meerderheid stervenshulp voltooid leven

Wie zijn leven als voltooid ziet, zou hulp moeten kunnen krijgen om te sterven. Dat vinden zes op de tien deelnemers aan de peiling van Trouw en Panel Inzicht over keuzes bij het levenseinde.

Overheid vraagt te veel van burgers

Ministeries moeten beter samenwerken om te voorkomen dat mensen worden overvraagd. Zo vraagt de overheid aan burgers om meer te werken én om meer mantelzorg te verlenen. Dat zorgt voor soms te grote druk, zegt  het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Niet suf en zielig, maar ervaren en talentvol.

Niet meer meetellen en alleen maar achter de geraniums zitten? Hier klopt niks van volgens de Actieve Senioren Vereniging Oss. Met een tentoonstelling wil zij laten zien dat ouderen hartstikke vitaal zijn.

Zelf zorgen in de wijk

“Hoe help je iemand opstaan? Hoe draai je iemand om? Simpele handelingen die in het dagelijks leven voorkomen wanneer je voor een naaste zorgt.” De Kruisvereniging geeft uitleg met video’s.

Fondsen met hogere buffers meer vertrouwen

Financiële buffers geven deelnemers vertrouwen in hun eigen pensioenfonds. Dat is de conclusie van twee wetenschappers die onderzochten hoe het vertrouwen van deelnemers zich verhoudt tot de financiële gezondheid van hun fonds.

Naar een cultuursensitieve thuiszorg

Steeds meer ouderen met een migratieachtergrond gebruiken thuiszorg: Hoe kan door samenwerking tussen cultuurspecifieke thuiszorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren de thuiszorg als geheel cultuursensitiever worden.

ABC-methode tegen digitale fraude

Overal in het land zijn er voorlichtingsbijeenkomsten over digitale fraude en wordt de ABC-methode uitgedragen: wees  Alert en klik niet zomaar op een link, Bescherm jezelf door bijvoorbeeld een sterk wachtwoord en Check gegevens afzender.

Samen voor leefbare dorpskern

Seniorenvereniging, Naoberzorgpunt, Zonnebloem, Jozefhuis, Aetpuntj, vrouwenbond’ LKV: al die clubs gaan in het Limburgse Roggel samenwerken om senioren beter te kunnen ondersteunen.

Plan 75

Japan, nabije toekomst, aldus de aankondiging van een filmpremière: Vanwege de extreme vergrijzing in het land moedigt de overheid met het programma ‘Plan 75’ senioren aan om euthanasie te laten plegen.