Seniorenjournaal van dinsdag 13 april

In 2050 twee tot drie keer zoveel 80-plussers

Het aantal mensen van 80 jaar of ouder zal naar verwachting stijgen van ruim 800 duizend in 2021 naar tussen de 1,5 en 2,6 miljoen in 2050. De bevolking van 20 tot 65 jaar zal veel minder sterk groeien of zelfs krimpen. Daardoor zijn er in 2050 op elke 80-plusser tussen de 4 en 7 mensen van 20 tot 65 jaar, tegen 12 in 2021. Dit blijkt uit het eindrapport van de Verkenning Bevolking 2050 van het Demografisch Instituut NIDI en het CBS.

Meer werknemers met pensioen gegaan in 2020

In 2020 zijn meer mensen met pensioen gegaan: ruim 94.000 werknemers. Dat is 30 procent meer dan in 2018 en 2019. Gemiddeld stopten werknemers op 65,5-jarige leeftijd met werken, blijkt volgens de NOS uit cijfers van het CBS. Het FD constateert dat Nederlanders tot op steeds hogere leeftijd door werken. Inmiddels gaat de ruim de helft van de werknemers pas met pensioen op 66-jarige leeftijd, of nog later.

Burgers over de ethische kwesties in coronatijd

De afgelopen maanden heeft Lizet Brenkman onderzoek gedaan naar hoe burgers de ethische dilemma’s ontstaan door de coronacrisis zien. “Het is belangrijk om te weten in hoeverre burgers het eens zijn met hoe de afwegingen worden gemaakt, zodat er een beter debat over gevoerd kan worden. Om onze resultaten zo juist mogelijk te kunnen interpreteren willen we met een diverse groep mensen een open discussie voeren over onze bevindingen. Deze discussie zal online plaatsvinden op maandag 19 april van 19:30 tot 20:30. Uw deelname zal ons onderzoek enorm helpen. Mocht u interesse hebben, of verdere toelichting willen, dan kunt u mailen naar lizetbrenkman@gmail.com.”

Seniorenwoningen naar statushouders

De PvdA-fractie in Borger-Odoorn maakt zich zorgen over de verhuur van sociale woningen, die in de eerste instantie voor senioren bedoeld waren, aan statushouders, Volgens de PvdA gebeurt het regelmatig dat ouderen die in Borger-Odoorn een seniorenwoning willen huren te horen krijgen dat de woning is toegewezen aan statushouders, aldus het Dagblad van het Noorden. “We vragen ons af het wel goed is om de schaarse seniorenwoningen aan andere doelgroepen dan ouderen toe te wijzen.”

‘Bouw meer woonhofjes’

Senioren komen met een duidelijk advies voor de toekomstig minister van Wonen in het nieuwe kabinet: Bouw meer woonhofjes en aanleunwoningen. Dat blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Op dit moment vindt ruim 70 procent (71%) dat er onvoldoende geschikt woningaanbod voor senioren is. Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB: “Willen we de woningmarkt weer op gang brengen, dan moeten we eerst beginnen om het woningaanbod voor senioren op peil te brengen. Daarmee komen er ook weer woningen voor starters en gezinnen vrij.”

Eet smakelijk! ….maar wat als dat niet zo is?

Willy Erdhuizen, verpleegkundig specialist i.o. bij Liemerije, besloot aan de hand van gewichtsverlies van een bewoner literatuuronderzoek te doen naar een interventie die kan bijdragen aan verbetering van de maaltijdbeleving en het welbevinden van de verpleeghuisbewoners. Dit literatuuronderzoek leidde tot een maaltijdinterventie.

Meer geld nodig voor Wet Zorg en Dwang

De Nederlandse Zorgautoriteit constateert dat er voor de uitvoering van de Wet Zorg en Dwang meer geld nodig is. Ondanks het overgangsjaar is de financiering van onvrijwillige zorg voor mensen die daarover niet meer zelf kunnen beslissen, nog niet op orde. Voor de uitvoering in de ouderenzorg is jaarlijks 8 miljoen euro meer nodig dan begroot. Volgens ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties, is het werkelijke tekort nog veel groter.

Vier op tien 60-plussers wil geen AstraZeneca

De beslissing om vanwege gezondheidsriciso’s mensen onder de 60 jaar niet meer te vaccineren met AstraZeneca lijkt ook effect te hebben op oudere Nederlanders. Meer dan vier op de tien 60-plussers (42 procent) die nog gevaccineerd moeten worden, hebben geen behoefte meer aan deze specifieke prik. 55 procent is nog wel bereid AstraZeneca te nemen. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van NOS.

Fixatievrije zorginstellingen

IDé zet zich in voor fixatievrije zorg voor mensen met dementie: zorg zonder onrustbanden, verpleegdekens, spanlakens en oneigenlijk gebruik van rolstoelgordels en –bladen, aldus deze Innovatiekring Dementie. “Al 117 woonzorgcentra beschikken over het Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling. Valpreventie is de sleutel. Naast terughoudendheid met psychofarmaca en cardiovasculaire medicatie, vraagt dat m.n. dagelijks blijven lopen – zo lang dat kan – en liefst een paar keer per week ook wat balans- en krachtoefening, aldus de richtlijn ’Preventie van valincidenten bij ouderen’.”

Het leven als sociaal konvooi

Bij een online collegeblok van Leyden Academy gaf emeritus hoogleraar Jenny Gierveld (82) een college over eenzaamheid. Naast vele onderzoeksresultaten bracht ze haar ervaringen in zoals de ‘sociaal konvooi’-gedachte: het belang van het vergaren en behouden van vrienden gedurende het leven, zodat je later niet eenzaam hoeft te zijn.

Nieuwbouw voor senioren niet zo eenvoudig

“Het aantrekkelijk om nieuwe huizen te bouwen voor ouderen, zodat gezinnen plaats krijgen. Maar ouderen willen dat niet”, zegt onderzoeker Frans Schilder van het Planbureau voor de Leefomgeving in EenVandaag. Onder andere omdat ze in de buurt willen blijven van hun sociale netwerk en voorzieningen als een supermarkt of huisarts. Omdat ouderen dergelijke woonvormen niet kennen of kunnen vinden, blijven ze vaak in een huis wonen dat groter is dan ze nodig hebben.