Senioren Journaal van maandag 13 juli

‘Niet verzorgingshuis opnieuw uitvinden’

In Amsterdam moet veel worden gebouwd voor senioren. Eén ding moet hierbij goed in de gaten worden gehouden, zegt Ronald Schmidt, bestuurder van zorginstelling Cordaan en bestuurslid van branchevereniging ActiZ, in Het Parool : “Maak niet de fout om opnieuw het verzorgingshuis uit te vinden. Als je dat aan mensen van 70, 75 voorstelt, zeggen ze: dat willen wij niet! Wij willen onze zelfstandigheid behouden.”

En toen kon Piet zijn trap niet meer af

In debatten over ouder worden in Amsterdam is, als het gaat over ongeschikte woningen, eenzaamheid en valgevaar, ‘de oudere op driehoog in De Pijp’ nooit ver weg. Het Parool portretteert een 97-jarige Amsterdammer (slechtziend, bijna doof), in een etagewoning in De Pijp. Opeens kon hij de trap niet meer af, voor een traplift is de ruimte te smal. Dus nu zit hij daar opgesloten. Prima tevreden, dat wel. ‘Ik zou wel naar buiten willen, maar dat kan niet, hè. En ik krijg nog wel bezoek. Er zijn mensen die ook dát niet meer hebben.”

Zorg consumeren én produceren

Hoogleraar economie Lans Bovenberg bepleit in NRC een andere invulling van de levensloop, waardoor ouderen ook in hun omgeving langer productief kunnen blijven. “Ouderen zullen dan niet alleen zorg consumeren, maar ook zorg produceren – doordat ze andere ouderen verzorgen.” Bijvoorbeeld als ouderen samenwonen in een hofje.

Ruim 5500 bedden leeg in verpleeghuiszorg

Sinds het begin van dit jaar is de bezettingsgraad in verpleeghuizen afgenomen met meer dan 4 procent. Dat betekent dat er 5861 plekken in verpleeghuizen vrij zijn gekomen ten opzichte van de stand in de tweede week van 2020. Dat blijkt een nieuwe rapportage van de Nederlandse Zorgautoriteit over de effecten van de corona-uitbraak voor de langdurige zorg.

Ook kleinere gemeenten vergrijzen

Ook in kleinere gemeenten verdubbelt tot 2040 het aantal tachtig-plussers. Er ontstaat een tekort aan zowel ouderenwoningen als verpleeghuiscapaciteit. Gemeenten moeten meer de regie pakken om te zorgen voor zowel voldoende ouderenhuisvesting als een goed voorzieningenniveau. Dat stelt René Lolkema, senior adviseur bij HEVO, in Binnenlands Bestuur.

Thuiszorg weer op volle sterkte

Cliënten kunnen thuis weer de zorg krijgen die afgesproken was, aldus brancheorganisatie ActiZ. “Het is een beetje afhankelijk van de regio, maar we zien over het algemeen dat de zorg thuis weer in staat is om zorg te bieden op het oude niveau. Wel zien we nog aarzeling bij mensen om met name kortdurende wijkverpleging in te schakelen, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname”.

Tragikomische serie over mantelzorg

Omroep MAX heeft de opvolger van Het Geheime Dagboek van Hendrik Groen”, meldt het AD: Maud en Babs is de naam van een tragikomedie die gaat over mantelzorg. Loes Luca speelt in de serie de 80-jarige Babs, een beginnend dementerende vrouw die mantelzorg krijgt van Maud, haar dochter die ook nog een gezin en een eigen bedrijf runt. “Het eerste seizoen bestaat uit acht afleveringen vol humor en drama.”

Steeds meer 65-plussers werken door

Steeds meer pensioengerechtigden werken door. Soms gewoon omdat ze dat leuk vinden, soms omdat ze hard nodig zijn en soms omdat de pensioenuitkering tegenvalt. In sectoren als de zorg, het onderwijs, vervoer en de retail zijn grote tekorten aan kundig personeel, aldus de Telegraaf. Uitzendbureau 65plus bemiddelt  ruim tweeduizend AOW-gerechtigden. “Velen werken in het onderwijs, bijvoorbeeld als surveillant of conciërge. Ook hebben we veel chauffeurs.”

Liv inn in Harderwijk

Met het oog op de veranderende wens van ouderen maakt Habion bij de herontwikkeling van Randmeer in Harderwijk een Liv inn van deze locatie. “Een woonplek met een actieve leefgemeenschap; actieve bewoners én buurt die samen bepalen hoe ze willen leven en wonen. Een plek waarvandaan verhuizen niet meer hoeft. De zorg komt naar u toe, mocht u daar behoefte aan hebben.”

Straks derde van pensioen kwijt?

Gepensioneerden dreigen definitief een derde van hun pensioen kwijt te raken als er geen goede overgangsregeling naar het nieuwe pensioenstelsel komt. Dat schrijft ANBO in een brief aan de Tweede Kamer, die dinsdag debatteert over de uitwerking van het nieuwe stelsel.

Niet blij met sluiting bankfilialen

Ouderenorganisaties ANBO en KBO-PCOB beklagen zich volgens AD en Telegraaf over de bezuinigingsoperatie bij de banken nu die veel kantoren sluiten. Behalve dat nog steeds veel oudere mensen hun zaken bij de bankkantoren zelf regelen, is ook de snelheid waarmee veranderingen worden doorgevoerd een punt van zorg, aldus ANBO. KBO-PCOB meent dat ’te weinig wordt stilgestaan bij de gevolgen voor met name de kwetsbare, niet-digitale klant’.

‘Ouders kregen veel te veel hypotheek’

Een vrouw zal waarschijnlijk flink zijn geschrokken toen zij na het overlijden van haar ouders werd geconfronteerd met een vordering van meer dan een miljoen, schrijft de Telegraaf. Rabobank wilde dat geld hebben voor haar ouders’ hypotheek. Klachteninstituut Kifid wijst haar klacht dat de bank haar ouders te veel heeft geleend echter af.

Start pilots brandveiligheidschallenge

In maart koos Woonzorg Nederland vier winnaars van brandveiligheidschallenge. Zij kregen elk een cheque uitgereikt om hun brandveiligheidsinnovatie verder uit te werken. In september starten de pilots. “Samen met Wooncompagnie en Habion, onze partners in deze challenge, bekijken we waar de concepten en innovaties getest worden.” De winnende partijen die de effectiviteit van hun innovaties in pilots gaan testen zijn: LeefSamen, Ooijevaar, De Slimme Kookwekker en Flame Away.

Meepraten over nieuw pensioen

Verhalen van gepensioneerden maken volgens ouderenorganisaties duidelijk waarom ze mee moeten praten over de invoering van het nieuw pensioenstelsel, schrijft het AD. “Het nieuwe pensioenstelsel gaat pas in 2026 in. Wat gebeurt er met de pensioenen in de tussentijd”, vraagt KBO PCOB zich af. De misgelopen indexatie is ook voor Koepel Gepensioneerden een heet hangijzer. “We willen een rechtvaardige compensatie. Dat betekent jongeren minder meer en gepensioneerden minder minder.”

‘Pensioenstelsel verliest al langer glans’

Frank Vandenbroucke, oud-minister van Pensioenen in België en nu universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, heeft in opdracht van ,minister Wouter Koolmees de de Nederlandse pensioenplannen geanalyseerd in opdracht van minister Wouter Koolmees. Hij constateert in zijn analyse, zegt hij in NRC, dat het Nederlandse pensioenstelsel al langer zijn ‘glans verliest’. “Als je kijkt naar de koopkracht van 65-plussers, deed Nederland het in 2007 heel goed. Sindsdien is het ingehaald door Frankrijk en Duitsland. En Denemarken en België zijn ongeveer op hetzelfde niveau gekomen.”