Senioren Journaal van dinsdag 12 januari

Veertig procent wil per post stemmen

Van de kiezers die in 2017 stemden, zegt 10 procent nu ‘zeker niet’ of ‘waarschijnlijk niet’ te gaan stemmen vanwege mogelijk besmettingsgevaar. Dat blijkt volgens het AD uit onderzoek door Peil.nl, het bureau van Maurice de Hond. Alle 70-plussers mogen dit jaar per post stemmen. Zij krijgen een stembiljet thuisgestuurd, en mogen zelf weten of ze per post stemmen of toch naar het stembureau gaan. Het gaat om 2,4 miljoen ouderen. Volgens Peil.nl wil 40 procent van die groep per post stemmen.

Ouderen eerst geeft grootste winst

Vier keer heeft de Gezondheidsraad nu advies uitgebracht over de vaccinatiestrategie, en al vier keer luidt dat in steeds duidelijker bewoordingen: vaccineer eerst de ouderen. Voorzitter Bart-Jan Kullberg zegt in de Volkskrant: ‘De medisch-ethische inhoud moet leidend zijn voor beleid, niet de praktische bezwaren.’ De oproep is duidelijk: besteed de leveringen van de twee tot nog toe goedgekeurde vaccins van Pfizer en Moderna zo snel mogelijk voor minimaal 90 procent aan de 60-plussers ‘te beginnen bij de oudsten, ongeacht of ze wel of niet tot een medische risicogroep horen’.

Hoe het ouderen verging na eerste lockdown

Over ouderen waren er grote zorgen tijdens de eerste lockdown, vooral door de toegenomen eenzaamheid en het wegvallen van contacten. Maar hoe verging het ouderen toen maatregelen weer versoepelden? Onderzoekers keken naar de periode kort na de lockdown, tussen mei en juni 2020, en concluderen volgens de Universiteit van Amsterdam dat de situatie van ouderen in Nederland in het algemeen stabiel bleef of verbeterde.

400 reacties op vragenlijst over ouderen

Op de enquête Wonen Welzijn Zorg visie van de gemeente Hoeksche Waard zijn volgens AD Rotterdams Dagblad in totaal 400 reacties binnengekomen. Onder de deelnemers van de enquête werd een Hoeksche Waard Cadeaubon verloot ter waarde van 50 euro. Met de Wonen Welzijn Zorg visie  wil de gemeente bereiken dat ouderen en kwetsbare groepen volwaardig deel kunnen uitmaken van de samenleving.

‘Seniorensport vraagt om experts’

“Seniorensport is toe aan nieuwe docenten die met een frisse blik vanuit de bestaande methodiek aan de slag gaan. Want de ‘nieuwe generatie ouderen’ vraagt om een dynamisch sportgericht aanbod”, aldus een artikel vanuit Sport Service Noord-Brabant (SSNB) op platform De Eerstelijns.

Langer zelfstandig thuis, maar hoe dan?

In het rapport ‘Ouderen langer zelfstandig thuis! Maar hoe dan?’ biedt Clementine Mol handvatten voor het realiseren van optimale woon(zorg)omgevingen voor ouderen, meldt de nieuwsbrief van het Ben Sajet Centrum. Mol is arts-onderzoeker met een bouwkundige achtergrond en integreert kennis uit het woon-, zorg-, welzijns- en ontwerpdomein. “Ze laat zien dat integratie van en samenwerking tussen deze domeinen cruciaal zijn voor het creëren van optimale woon(zorg)omgevingen. Hierin kunnen ouderen daadwerkelijk langer zelfstandig thuis kunnen wonen met een goede kwaliteit van leven en de juiste zorg op de juiste plek.”

Toch geen verbod leeftijdselectie IC

Het kabinet zal toch geen wet indienen die het artsen verbiedt om op leeftijd te selecteren als er onvoldoende capaciteit is op de IC. Minister Van Ark schrijft volgens de NOS aan de Tweede Kamer dat ze haar standpunt hierover heeft heroverwogen. Ze komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer.

Meer naar geclusterd wonen

Tot 2040 is in Valkenswaard behoefte aan meer én betere zorgwoningen. Onderzoeksbureau Companen heeft onderzoek gedaan en concludeert volgens het Eindhovens Dagblad in een presentatie voor Valkenswaardse politici dat dit geen eenvoudige klus is. De onderzoekers geven aan dat het de komende twintig jaar, en vooral na 2025, steeds meer gaat in de richting van geclusterd wonen. Ook moeten er woningen komen met meerdere generaties onder één dak. Companen noemt ook hofjeswoningen met veel aandacht voor veiligheid en privacy, waar mensen gebruik maken van elkaars kunde en gezelschap, en seniorencomplexen met ruimere appartementen.

Ook Boxtel wil seniorenbus

Een seniorenbus is in plaatsen als Vught en Sint-Michielsgestel al een succes. Een werkgroep ijvert er voor om dit vervoer ook in Boxtel van de grond te krijgen, meldt het Brabants Dagblad. 60.000 euro is er nodig om de komende twee jaar een busje speciaal voor senioren door Boxtel te laten rijden. Betaalbaar vervoer (1,50 euro enkele reis) van deur tot deur waaraan grote behoefte is. De begroting is echter moeilijk rond te krijgen.

Kwetsbaar de sjaak

Belangrijke les na ruim tien maanden coronabestrijding, schrijft Sheila Sitalsing in haar column in de Volkskrant: behoor je tot een groep die door de autoriteiten is aangemerkt als ‘kwetsbaar’ of ‘heel belangrijk’? Berg je dan maar. “Dinsdagavond treden ze weer aan, Mark Rutte en Hugo de Jonge. Andermaal zullen ze vrome woorden bezigen over ‘de kwetsbaarsten’ en over groepen die ‘extra aandacht’ behoeven. Die zijn straks dus kwetsbaar de sjaak.”