Senioren Journaal van donderdag 11 februari

Vaticaan: Ouderen thuis verzorgen

Volgens het Vaticaan zijn “nieuwe en doortastende maatregelen nodig om ouderen te begeleiden en te verzorgen in familieverband en in hun eigen huis.” Dit staat volgens het Reformatorisch Dagblad in ‘Ouderdom: onze toekomst. De toestand van de ouderen na de pandemie’, een document van de Pauselijke Academie voor het Leven. In het document wordt een lans gebroken om het huidige model van verpleeg- en verzorgingstehuizen te vervangen door thuiszorg.

Slimmer en anders werken in wijkverpleging

Zorgorganisatie Omring en Coöperatie VGZ werken samen aan zinnige zorg voor ouderen, aldus de zorgverzekeraar. “Omring heeft mooie en veelbelovende resultaten geboekt, die resulteren in meer kwaliteit van zorg, meer werkplezier én het vrijspelen van schaarse capaciteit in de wijkverpleging.” Het gemiddeld aantal uren wijkverpleging per cliënt is met bijna 10% gereduceerd, “door slimmer en anders te werken. Meer mensen met een Wlz-indicatie ontvangen passende zorg thuis.”

Onderbouwing Code Zwart

Oudere patiënten die kwetsbaar zijn, lopen een hoger risico om te overlijden tijdens een COVID-ziekenhuisopname dan minder kwetsbare patiënten. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van het Erasmus MC en het Amphia Ziekenhuis. ‘Het triëren op leeftijd in combinatie met kwetsbaarheid kan zorgverleners helpen bij het maken van een zorgvuldige en zinvolle afweging over IC-opname. Daarmee onderbouwt deze studie de richtlijnen die zijn vastgelegd in het landelijke draaiboek voor ‘Code Zwart’’, zegt Miriam Faes, klinisch geriater bij het Amphia Ziekenhuis.

Kleine kwalen en alledaagse klachten

Onlangs verscheen een herziene versie van het boek ‘Kleine kwalen en alledaagse klachten bij ouderen’, meldt Medisch Contact. Met extra aandacht voor comorbiditeit en verzorging. “Maar ook heel praktische tips, zoals hoe om te gaan met scheurwonden van oudere, dunne huid. Niet hechten, want dat gaat scheuren.”

Leven voor later

Natuurlijk wil iedereen de beste zorg en een zorgeloze oude dag, maar gratis is dat niet, schrijft Anna Dijkman in haar FD-column. “Gek genoeg maken we ons elk jaar enorm druk om een paar tientjes stijging van de zorgpremie, maar gaat het weinig over de tienduizenden euro’s die we via ons loon aan pensioen en zorg afdragen.” De columnist vraagt zich af in hoeverre we een samenleving worden die zich vooral voorbereidt op de laatste fase van het leven en minder oog heeft voor het leven nu of de toekomst van jongere generaties.

Prediabetes wordt vaak geen diabetes

Ouderen bij wie sprake is van prediabetes, hebben later vaker normale glucosewaarden dan dat ze diabetes ontwikkelen. Dat meldt Medisch Contact uit een internationale studie. Het is ook mogelijk dat bij een deel van de deelnemers diabetes is voorkómen door aanpassing van de leefstijl.

Bekende ouderen ‘stropen hun mouw op’

De Rijksoverheid zet zes BN’ers in om ouderen ervan te overtuigen om een coronaprik te halen, aldus de NOS: Oud-Journaallezers Eugènie Herlaar en Noraly Beyer, Normaal-voorman Bennie Jolink, tv-dokter Ted van Essen, VVD-coryfee Erica Terpstra en voetbaltrainer Foppe de Haan ‘stropen hun mouw op’.

‘In hoog tempo alle 60-plussers eerste prik’

Geef in hoog tempo alle 60-plussers hun eerste prik, zegt arts en viroloog Jaap Goudsmit in NRC. “Gebruik welk vaccin er maar voorhanden is, en laat voor de zomer alle maatregelen los.” Omdat alle vaccins zo op elkaar lijken kan de tweede prik van elke fabrikant zijn. “Janssen, AstraZeneca, het Russische Spoetnik V, je geeft gewoon wat er binnenkomt. Dat zou ik durven, in crisis.”

‘Geef gevaccineerde oudere de vrijheid’

‘Ik ben zelf 29 jaar, dus moet nog even wachten’, schrijft een lezer van de Volkskrant, ‘maar ik hoop van harte dat de ouderen, die in hun laatste levensfase zitten en voor wie tijd en vrijheid daarmee nog veel kostbaarder zijn dan voor mij, zich snel weer onder elkaar zullen begeven. Dat gun ik ze. Dat we volgens sommigen per se met z’n allen naar de finish moeten, komt niet voort uit solidariteit maar uit onze ziekelijke neiging naar sociale surveillance.’

Rollatorrace op priklocatie

Impressie van een Parool-lezer: Mijn moeder is gevaccineerd! Als mobiele 90-plusser mocht zij onder begeleiding naar de priklocatie in de RAI komen. Het was stiekem hilarisch: de ene auto na de andere kwam aanrijden, vaak de 90-plusser rechts achterin met mondkapje op, en een 50 à 60’er achter het stuur, ook met mondkapje. De bestuurders stapten uit, deden de achterkleppen open, laadden de rollators uit, klapten ze uit, de 90-plussers stapten uit en hoppa, daar gingen ze. Allemaal fitte bejaarden, sommigen liepen met stok of rollator, anderen zonder hulpmiddelen, maar allemaal in rap tempo de RAI in. Ontzettend bijzonder om te zien. Bij de volgende ronde wil ik een rollatorrace organiseren daar!