Senioren Journaal van vrijdag 11 september

Euthanasie vanwege opeenstapeling klachten

Directeur Steven Pleiter zwaait deze maand af bij het huidige Expertisecentrum Euthanasie, voorheen Levenseindekliniek. In een afscheidsinterview in Trouw spreekt hij onder meer over opeenstapeling van ouderdomsklachten. “Het gaat dan om mensen die bijvoorbeeld problemen hebben met gehoor, gezichtsvermogen en gewrichten, ik noem dat wel de drie G’s. De opeenstapeling daarvan beïnvloedt de kwaliteit van leven zo dat iemand met een euthanasieverzoek komt. Dat heeft zich de afgelopen acht jaar echt ontwikkeld.” De groep mensen op leeftijd met een voltooid leven en zónder klachten bestaat bijna niet, aldus Pleiter.

‘Veel eenzijdige ongevallen oudere fietsers’

​​​Fietsers en bromfietsers hebben grote kans gewond te raken als zij betrokken zijn bij een ongeval. Bijna een derde van deze slachtoffers in de provincie Groningen is 70 jaar of ouder. Dat blijkt uit onderzoek van het UMCG, het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN) en de provincie Groningen naar verkeersongevallen onder fietsers, voetgangers, bromfietsers en scooterrijders in deze provincie. Een eenvoudig ongeval kan bij ouderen al ernstige verwondingen opleveren.

‘Gemeenten te weinig geld en kennis voor zorg’

Gemeenten hebben te weinig kennis en geld om taken die ze van het Rijk erbij hebben gekregen, zoals zorg en de energietransitie, goed uit te voeren. ‘Er wordt te verkokerd gewerkt, er is weinig regie en er is geen sprake van gelijkwaardigheid tussen de overheidslagen’, concludeert volgens het FD een studiegroep in een donderdag gepubliceerd rapport.

‘Vergeet personeel verpleeghuizen niet’

Met grote regelmaat melden ze zich in de media: Ernst Kuipers van het Erasmus MC en ic-baas Diederik Gommers. “Het zijn waarachtige ambassadeurs van de verpleegkundigen werkzaam op ic’s.” De baas van Actiz, de brancheorganisatie van de verpleeg- en verzorgingshuizen, is Henk Kamp, schrijft Job van Amerongen (verpleegkundige Brentano in Amstelveen) in Het Parool. “Op de website van Actiz laat hij optekenen ouderen die zorg nodig hebben het beste te gunnen. Mooi, maar zonder waarde wanneer je als pleitbezorger van de mensen die deze zorg moeten leveren afwezig bent.”

Minder oud als gevolg van corona?

In de gisteren gepubliceerde voorspellingen van het Koninklijk Actuarieel Genootschap zijn de gevolgen van de corona-uitbraak nog niet verwerkt. Toch waagt het genootschap zich volgens Trouw op basis van ‘gevoeligheidsanalyses’ wel aan een indicatie van het corona-effect. Als het bij de golf sterfgevallen van de afgelopen tijd blijft, daalt de levensverwachting uiteindelijk nog een half jaar extra. Komt er een tweede golf, dan worden Nederlanders gemiddeld een heel jaar minder oud.

Bewegingsspecialist voor senioren

‘Daag je zelf uit. Het hoeft niet snel als je maar goed beweegt. Ja, het wordt allemaal wat moeilijker als je ouder wordt.” Peter de Zeeuw is bewegingsspecialist voor senioren. Hij geeft al meer dan veertig jaar les aan deze doelgroep en is gespecialiseerd in bewegingsles voor 80- en 90-jarigen. “Het sociale contact is ook belangrijk”, zegt hij in het Eindhovens Dagblad, “maar bewegen is voor deze groep heel zinvol. Hoe meer ze bewegen, hoe langer ze beter in hun vel blijven zitten. Zowel geestelijk als lichamelijk.”

In de clinch met woningcoporatie

Rochdale wil het seniorenwoningencomplex Fokkemast in Amsterdam-Noord slopen om er nieuwe flats voor in de plaats te bouwen. De bewoners zijn ver in de tachtig of begin negentig en kampen met gezondheidsklachten. Een verhuizing zit er voor hen echt niet meer in. Hun woningen zijn in prima staat en zo’n beetje de enige basis in hun leven. Bovendien vinden zij de verbale en schriftelijke communicatie van de woningbouw te vermoeiend en verwarrend.” Massih Hutak beschrijft in een column in Het Parool hoe zij Verdedig Noord inschakelden om hen bij te staan.

Zes miljard pensioenpremie te weinig betaald

Pensioenpremies zijn nog steeds veel te laag ten opzichte van het pensioen dat fondsen beloven. Dat gaat ten koste van de dekkingsgraden van pensioenfondsen en vergroot de kans op kortingen. Pensioenadviseur LCP becijfert volgens het FD op basis van de jaarverslagen van pensioenfondsen het gat over 2019 op €6 mrd. Om dat tekort weg te werken, had er 20% meer premie moeten binnenkomen.

Lokale netwerken samenhangende ouderenzorg

Apothekers die met zorgpartners aan ouderenzorgaanbod werken, kunnen in aanmerking komen voor een ontwikkelsubsidie. Met deze subsidie kan een lokaal netwerk ouderenzorg met hulp van een extern adviseur verder ontwikkeld worden. Een voorbeeld van zorgaanbod voor ouderen is valpreventie,aldus de apothekersorganisatie KNMP.

Run op griepprik

Door de grote belangstelling voor de griepprik gaan tekorten ontstaan. Dat verwachten bedrijven die de griepprik verzorgen en nu al wachtlijsten hebben voor de vaccinatie tegen de griep. Maar een plaats op de wachtlijst biedt geen garantie op een griepprik, want op is op. Hoe niet naast de griepprik te grijpen? Meldpunt van Omroep MAX gaat hier vanavond opin.

‘Onvrede over pensioenen onrealistisch’

“Te vaak is men ontevreden over het pensioenstelsel. Ouderen hameren onder meer op een AOW-verhoging. Of hun collectieve claim een rationeel idee is, is de vraag”, schrijft een 6VWO-leerling in de Telegraaf. “Ik betoog niet zozeer dat ouderen geen recht hebben op een waardig pensioen, maar om dat pensioen te financieren met schaars belastinggeld in de grootste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog is irrationeel. Daarover moet de politiek eerlijk zijn, want des te langer dit probleem vooruit wordt geschoven, des te groter de schade zal zijn.”