Senioren Journaal van donderdag 11 juni

Zestigplussers actiever door coronacrisis

De coronacrisis blijkt volgens De Limburger ook gunstige effecten onder zestigplussers teweeg te brengen: Ze kijken meer om naar andere (kwetsbare) mensen, bewegen meer en spelen een actieve rol in het ondersteunen van de buurt. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd door onder andere de Universiteit Maastricht. “We merken interessante positieve gedragsveranderingen”, schrijven de onderzoekers.

Zorguitgaven stegen in 2019 met 5,2%

In 2019 is 106,2 miljard euro uitgegeven aan zorg en welzijn, inclusief kinderopvang. Dat is ruim 5 miljard euro (5,2 procent) meer dan in 2018. Sinds 2009 was deze groei niet zo hoog. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe, voorlopige cijfers. De uitgaven aan aanbieders van verpleging, verzorging en thuiszorg namen toe met 6,9 procent tot 20,2 miljard euro. Hoewel harde cijfers over de Wmo-uitgaven in 2019 nog niet beschikbaar zijn, wijst een aantal ontwikkelingen op een groei van de Wmo-uitgaven met ongeveer 6 procent.

Vaker online, vaker opgelicht

Ouderen zijn steeds meer online tijdens de coronacrisis en oplichters maken daar gretig gebruik van. Uit cijfers van de Fraudehelpdesk, politie en Betaalvereniging blijkt volgens NU.nl dat WhatsApp-fraude de afgelopen maanden enorm is toegenomen. Ouderen zijn steeds vaker de dupe. ANBO merkt dat ouderen vaak te goed zijn van vertrouwen. Dat maakt hen een makkelijke prooi.

Geestelijk Verzorger 2.0

In  de cursus Geestelijk Verzorger 2.0 wordt op een vernieuwende manier gekeken naar de plek van de geestelijk verzorger binnen verpleeg- en verzorgingshuizen, zo blijkt uit een artikel vanuit  de beroepsvereniging in het Nederlands Dagblad. Die plek zou breder moeten zijn dan ze nu is, en de geestelijk verzorger moet zich op diverse lagen en terreinen binnen de organisatie zichtbaar maken. Ook zou hij of zij zich (nog) meer op het terrein van de ethiek moeten begeven en veel meer ‘ondernemer’ moeten worden.

Zorgen veiligheid in Amstelveen

Hoewel Amstelveen relatief gezien een veilige gemeente is, maken de gemeenteraadsfracties van VVD, D66 en Senioren Belangen Amstelveen (SBA) zich volgens Amstelveens Nieuwsblad zorgen over het welzijn en de veiligheid van oudere inwoners. Het is volgens hen ontoelaatbaar dat Amstelveense ouderen het slachtoffer worden van straatovervallen, oplichting, cybercriminaliteit en andersoortige misdrijven.

Corona-sterfte bijna helft in verpleeghuizen

Sinds het begin van de coronacrisis zijn er 2.782 bewoners van verpleeghuizen overleden aan covid-19. Dit blijkt volgens de Volkskrant uit cijfers van het RIVM. Het is bijna de helft van het totale aantal mensen (6.042) dat volgens de officiële cijfers aan het virus is gestorven. Verpleeghuisbewoners zijn zwaar getroffen door de pandemie, eind april stierven er ruim twee keer zo veel van hen als normaal in die tijd van het jaar. In Nederland wonen ruim 120 duizend personen in een verpleeg- of verzorgingstehuis.

Een frisse blik op de levensloop

Het team van Leyden Academy wil “de samenleving een frisse blik bieden op de levensloop en thema’s die hiermee samenhangen, zoals werk en pensionering, de manier waarop we samen samenleven en wonen, en de beeldvorming over ouderen en het ouder worden”. Deze week was er een werksessie aan de hand van het performatieve onderzoek ‘ENCOUNTER#7: getekende tijdsbalken van het veranderende lichaam.

Artsen: maak zorg fors eenvoudiger

De coronacrisis moet worden aangegrepen om snel een grondige hervorming van het zorgstelsel door te voeren. Dat staat volgends NRC in het manifest ‘Het roer moet nu om in de hele zorg’, dat ondertekend is door ruim duizend artsen die werken in de dagelijkse patiëntenzorg: 1.Minder marktwerking, 2 Minder onnodige zorg, 3.Minder bureaucratie.

‘Na kinderen ook ouderen huis uit’

Zodra de kinderen het huis uit zijn willen veel ’oudere ouders’ best ruimte maken op de woningmarkt door kleiner te gaan wonen. Maar ze blijven vaak zitten omdat verhuizen meestal betekent dat ze erop achteruit gaan. Daar moet bouwbeleid op worden losgelaten, oppert Marcel Bayer (hoofdredacteur van ROm en Stadszaken) in de Telegraaf. ‘Bouw meer passende, betaalbare woningen voor empty nesters en senioren in de stad, op aantrekkelijke plekken met de nodige buitenruimte. Zeker in tijden van corona zien we daar de voordelen van.”

Pensioenkortingen van tafel?

De meeste pensioenen hoeven volgens Nieuwsuur volgend jaar niet verlaagd te worden, als het aan het kabinet ligt. Er is wel een voorwaarde: er moet een deal komen over een nieuw pensioensysteem. Als dat lukt, is minister Wouter Koolmees bereid om nu al toe te zeggen dat pensioenkortingen volgend jaar grotendeels van de baan zijn.

‘Niet eindeloos doorwerken’

Volgens demograaf Jan Latten heeft de coronacrisis gevolgen voor de levensverwachting waardoor de AOW-leeftijd niet hoeft te stijgen. Terecht, vindt de overgrote meerderheid van de 11.565 deelnemers aan de Stelling van de Dag in de Telegraaf. Bovendien: “Ook los van corona, 65 is oud genoeg.” Dat de AOW-leeftijd nu al hoog genoeg is, daar zijn de meeste stellingdeelnemers het over eens.