Senioren Journaal van woensdag 10 februari

Dementievriendelijke oversteek

Onze Buurt De Posten in Enschede is door het ANWB Fonds uitgeroepen tot winnaar van Overijssel met de campagne voor de dementievriendelijke oversteek. “Met de prijs van €10.000,- kunnen we een innovatieve oversteek op de Broekheurne-Ring realiseren. De verkeerssituatie wordt veiliger en de veelgebruikte route wordt beter te belopen voor mensen met dementie.”

Ziekenhuis ‘light’-bedden in Zoetermeer

In Zoetermeer komen ‘ziekenhuis light’-bedden voor ouderen die te goed zijn voor een ziekenhuis, maar te slecht zijn om thuis te blijven. Het gaat volgens Omroep West in eerste instantie om twee bedden waar ouderen geobserveerd kunnen worden en waar samen met allerlei hulpinstanties wordt gekeken hoe zij weer goed zelfstandig kunnen leven. De bedden zijn een initiatief van de gemeente, Zoetermeerse huisartsen, verzekeraars en het Regionaal Expertisecentrum Ouderen

Food for Happy Ageing

Feike van der Leij is gestart als lector Health & Food van Hogeschool Inholland. Hij is onder meer betrokken bij het onderzoeksprogramma Food for Happy Ageing “We willen de gezondheid van consumenten bevorderen, de duurzaamheid van de voedselketen verbeteren en ertoe bijdragen dat mensen gelukkig oud kunnen worden. Niet zo oud mogelijk worden maar zo lang mogelijk gezond blijven, daar gaat het volgens mij om.”

‘Als iedereen gaat bellen, duurt het nog langer’

Het kan nog steeds voorkomen dat ouderen tientallen kilometers moeten reizen voor een coronaprik. “We moeten wel beseffen dat we in een crisis zitten”, zegt GGD West-Brabant tegen Omroep Brabant. “We moeten het doen met de vaccins die we krijgen. Het kan zijn dat er voor de tweede prikafspraak minder vaccins beschikbaar zijn in Breda, terwijl er in Tilburg wel voldoende prikken zijn.” In zo’n geval moet er dus een stuk gereisd worden. Kan het misschien helpen om later nog eens te bellen om te kijken of de afspraak verzet kan worden? “Je moet je wel realiseren: als iedereen gaat bellen, duurt het nog langer.”

‘Gun de ouderenzorg zijn specialist’

De toename van complexe zorgvragen van ouderen met verschillende achtergronden en verschillende toekomstbeelden, “vereist van ons een realistisch beeld van de langdurige zorg en de acceptatie van gespecialiseerde verpleeghuizen, waarin echte specialisten precies de juiste zorg aan de juiste cliënt kunnen geven”. Dat schrijft David Engelhard (directeur Stichting Topcare) in een Skiprblog.

Johannes de Heer voor ouderen met dementie

Als vrijwilliger bij zorginstelling QuaRijn merkte Arjanne Holsappel dat er nauwelijks bekende, prikkelarme liederen zijn voor ouderen met dementie. Met behulp van crowdfunding regelde ze in drie weken tijd dertien volksliedjes, te vinden op website en YouTube. ‘De mensen zijn gevoelig voor te veel prikkels. Als je dus rust wilt bereiken, moet je ze rustgevende muziek aanbieden, bedacht ik. Toen kwam ik op het idee Nederlandstalige muziek op te nemen met rustgevende beelden erbij.’

Door corona meer emotionele eenzaamheid

Emotionele eenzaamheid, het gemis van een intieme band met een ander, komt onder thuiswonende ouderen met een lichamelijke beperking vaker voor tijdens de coronacrisis dan daarvoor. Ruim een kwart van hen gaf aan in het voorjaar 2020 meer eenzaamheid te ervaren als gevolg van de coronamaatregelen Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in opdracht van het ministerie van VWS.

Behoefte aan relaxte fietsroute

Een relaxte fietsroute. Dat is waar fietsende 65-plussers in Utrecht de meeste behoefte aan hebben. Een kwart van de ouderen stapt nog dagelijks op de fiets, maar velen voelen zich belemmerd door asociale weggebruikers en drukte, blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek in het kader van het landelijke programma Doortrtappen. Daarom willen ze hulp bij het vinden van prettige fietspaden via de routeplanner, smartphone of computer.

Medicatie wel of niet minderen

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor het minderen of stoppen van medicatie bij ouderen,aldus een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Er is nog onzekerheid over de uitkomsten van het stoppen van medicatie, “maar we moeten ons realiseren dat dit ook het geval is voor het continueren van medicatie bij ouderen met polyfarmacie”.

Oud Geleerd Jong Gedaan

Door de coronacrisis konden bij Oud Geleerd Jong Gedaan de interactieve colleges die fysiek plaatsvonden, bij onder meer zorg- en welzijnsorganisaties of op bijzondere locaties, grotendeels niet doorgaan. Daarom is een samenwerking aangegaan met online opleider SkillsTown. Dat leidde tot OASE: een online leeromgeving met trainingen van SkillsTown én colleges van studenten van OGJG. ‘In de online omgeving leiden ouderen zichzelf op en kunnen ze hun vaardigheden verbeteren.’