“Op dit moment heeft de landelijke politiek geen visie op vergrijzing. Terwijl de helft van alle volwassenen in Nederland (zeven miljoen mensen!) nu al 50 jaar of ouder is. Dat kan zo niet langer en daarom neemt 50PLUS met het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen het voortouw.”

Hiermee wil de partij zorgen voor “de randvoorwaarden die nodig zijn om de huidige én de toekomstige generaties goed oud te laten worden. Zodat iedereen mee kan blijven doen, met een waardevast pensioen, een geschikte woning en goede gezondheidszorg.”

Andere kijk

“We worden steeds ouder en vaak ook gezonder oud”, zegt Liane den Haan, lijsttrekker van 50PLUS. “Dat is heel fijn, maar daar moeten we onze samenleving wel op inrichten. Dat vraagt om een andere kijk op werk, pensioen, wonen en zorg. En dat kan niet wachten tot morgen. Dat moet nu!” Den Haan wil laten zien dat vergrijzing ook kansen biedt. “Kansen op meer welvaart, welzijn en welbevinden. Beter beleid is namelijk niet alleen in het belang van ouderen, het is een gedeeld belang.”

Streep onder het verleden

“Met dit verkiezingsprogramma zetten we een streep onder het verleden. We gaan uit van onze kracht en de kracht van de senioren in Nederland. We staan niet aan de zijlijn, maar laten ons zien en vechten voor die zaken die we willen bereiken. Met als motto: Van deelbelangen naar gedeelde belangen; dát is de kracht van PLUS!”, aldus Liane den Haan.

Repareren

Enkele punten uit het concept-verkiezingsprogramma zijn:

  • Het koopkrachtverlies van 20 procent dat gepensioneerden hebben geleden moet de komende vier jaar worden gerepareerd.
  • 50PLUS wil een volledige AOW-uitkering op 65-jarige leeftijd.
  • AOW’ers krijgen een dertiende maand.
  • Gemeenten zijn verplicht een woon-leefvisie te ontwikkelen voor de komende twintig jaar. Zodat iedereen oud kan worden in een zelfstandige woning.
  • De zorg wordt dichtbij georganiseerd zodat verpleeghuiszorg en kleine specialistische ingrepen thuis kunnen plaatsvinden.
  • Mantelzorgers moeten een goede ondersteuning krijgen.
  • Geweldsdelicten waarvan ouderen en mensen met kwetsbare gezondheid slachtoffer zijn én agressie tegen hulpverleners wordt zwaarder gestraft.
  • Ouderen die eenzaam zijn krijgen een tablet en digivaardigheid-cursussen.