Senioren Journaal van dinsdag 10 maart

Mantelzorg op afstand door zorgrobot

Het ontwikkelen van een geavanceerde robot die ouderen, wijkverpleegkundigen en mantelzorgers ondersteunt. Dat is volgens Vilans het doel van het internationale project Guardian. ‘Met de Guardian-robot weet de mantelzorger op afstand waar zijn naaste is gevallen en kan hij vervolgens – door de robot ernaartoe te rijden – een spreek-beeldverbinding tot stand brengen.’

Vermogens pensioenfondsen onder druk

Voor pensioenfondsen zijn dit bar slechte dagen, schrijft de Telegraaf. Het vermogen staat zwaar onder druk doordat aandelen harde klappen krijgen. Maar ook de pensioenverplichtingen drukken steeds zwaarder. Die moeten immers berekend worden met de marktrente. Bij een dalende rente komen die pensioenverplichtingen hoger uit. Volgens ABN Amro zijn de rentes die relevant zijn voor pensioenfondsen ’nog nooit zo laag geweest’. De gemiddelde dekkingsgraad wordt nu geschat rond de 91% zit.

Hof Enschede modern noaberschap

In Enschede neemt het Seniorenplatform het voortouw voor de bouw van een Knarrenhof. Het eerste werk is gedaan, zegt de voorzitter in dagblad Tubantia. Samen met de gemeente is gekeken of er geschikte locaties voorhanden zijn. “Die zijn er. Overal in de stad, tot in Glanerbrug.” De volgende stap is dat inventariseren of er mensen belangstelling hebben mee te doen aan Hof Ensdchede. “Wat wij op het oog hebben zijn vitale ouderen van vijftig-plus, die achter het idee van modern noaberschap staan.”

Bedside Singers landelijk

De Bedside Singers zingen voor mensen die in hun laatste levensfase zijn. Het koor bestaat uit vrijwilligers en komt een paar keer per maand bijeen om te repeteren. Eens in de twee, drie weken zingen ze in Zorgherberg Oostpoort, of in andere hospices in Amsterdam. Ook worden ze af en toe gevraagd om bij iemand thuis te zingen. Inmiddels is het koor gegroeid tot een landelijke stichting, is te lezen in Het Parool. Het Ze zijn niet meer alleen in Amsterdam actief, maar in zeventien steden.

Preventie dementie

Mogelijk is dementie te voorkomen door in een vroeg stadium bij alzheimer in te grijpen. In het voorstadium is er al hersenschade, maar nog geen dementie, blijkt uit het proefschrift van Lisa Vermunt. In het vroegste voorstadium zijn er zelfs vaak geen klachten. De kennis over het voorstadium is echter nog heel beperkt.

Gemeenten voortouw bij ouderenbeleid

Langer thuiswonen is vooral een Wmo-, een woon- én een ruimtelijke ordeningsprobleem, schrijft de Rotterdamse advocaat Michael de Groot in Binnenlands Bestuur. “In al die kaders is het de gemeente die het voortouw moet nemen. Daar liggen dus kansen.”

Verzilverlening in Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden biedt oudere huiseigenaren via een ‘verzilverlening’ voortaan de kans om hun huis levensloopbestendig te maken. Naar schatting biedt de regeling in Leeuwarden volgens de Leeuwarder Courant kansen voor veertig tot zestig oudere huishoudens. Ze kunnen straks 2500 tot 25.000 euro lenen.

Inzet wooncoaches

Dudok Wonen zet in Gooise Meren wooncoaches in om ouderen beter te ondersteunen bij vragen die zij hebben rondom hun woonsituatie. Het project is een samenwerking met collega-corporaties, huurdersorganisaties en gemeenten. “Huurders van 65 jaar en ouder kunnen als zij dat wensen, een wooncoach uitnodigen voor een persoonlijke gesprek over hun huidige woonsituatie, woon- en zorgwensen en eventueel ook over verhuismogelijkheden.”

Succesvol muziekproject dementie

Professionele musici van de Haagse MuziekCentrale en studenten van het Koninklijk Conservatorium maken iedere maandag muziek samen met dementerende ouderen in woon-zorgcentrum WZH Waterhof. “Dat heeft echt effect”, zegt WZH in de Telegraaf, “het is niet zo dat als de laatste klanken klinken dat de luiken weer dichtgaan. Je ziet dat bewoners meer contact maken, alert blijven.”

Tennissen met zachtere ballen

Walking football, walking basketbal, walking hockey: 60-plussers komen aan hun trekken als het gaat om aangepast sporten. Binnenkort komt daar in Hengelo tennis bij. Tennisvereniging ’t Weusthag werkt samen met OldStars, een organisatie die aangepaste sporten introduceert voor ouderen. “Wie eerder heeft getennist kan op een gewone baan terecht, met gewone ballen. Maar er kan ook gespeeld worden op een kleiner veld, met groene, zachtere ballen. Er mag onderhands geserveerd worden en de bal mag twee keer stuiteren.”

Straks beslissen kiezers over pensioen

Werkgevers en vakbonden onderhandelen al twaalf jaar over modernisering. Maar de realiteit, zoals de ultralage rente, haalt een oplossing steeds in, schrijft commentator Menno Tamminga van NRC. Pensioen wordt een splijtend politiek onderwerp, constateert Tamminga. “Straks beslist de kiezersmarkt over de pensioentoekomst. In 2021 zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Wordt dat ‘oud’ versus ‘jong’? Pensioen houden of hervormen? Pensioen is de inzet van de nieuwe strijd in vergrijzingstijd.”

Hoeveel moeite doen voor een oudere?

Er wordt gesproken over een leeftijdsgrens, schrijft Theodor Holman in zijn column in Het Parool. “Hoeveel medische moeite moet je nog doen voor een oudere die last krijgt van het coronavirus? “In tijden van grote crises en zeker bij epidemieën verdwijnen eerlijkheid en rechtvaardigheid. Dat is omdat een epidemie geen rechtvaardigheid kent; zij gedraagt zich als het voorspel van de dood.”