Senioren Journaal van dinsdag 9 februari

Ouderen-voor-ouderennetwerk van start

“Stichting Trynwâlderein gaat door! We gaan aan de slag met het organiseren van een ouderen-voor-ouderen netwerk dat zich richt op ‘Zorg voor elkaar’, Belangenbehartiging en Beleidsbeïnvloeding. We richten ons op Welzijn.” De stichting maakt dit jaar een begin met het organiseren van een ouderen-voor-ouderen netwerk waarbinnen deelnemers elkaar praktische hulp bieden. Ook staat dit jaar in het teken van persoonlijk kennis maken met ‘alle 157 inwoners hebben aangegeven dat we contact met hen mogen opnemen’.

Financiële malheur bij beginnende dementie

Alleenstaande patiënten met dementie hebben al jaren voor de diagnose wordt gesteld vaker problemen met hun boekhouding. Dat blijkt volgens het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde uit Amerikaans onderzoek. De onderzoekers benadrukken het belang van een tijdige diagnose om financiële problemen te voorkomen. Mantelzorgers zijn hierbij cruciaal, maar ook financiële instellingen zouden proactief kunnen handelen bij een betalingsachterstand of opvallende transacties.

Hogere AOW van links tot rechts populair

Politieke partijen pleiten in hun verkiezingsprogramma’s voor een hogere AOW-uitkering om de koopkracht van gepensioneerden op peil te houden, constateert het FD. Wat de plannen in de verkiezingsprogramma’s precies zouden betekenen voor de koopkracht van gepensioneerden én hoe partijen een hogere AOW-uitkering willen betalen, wordt pas begin maart duidelijk. Dan komen de doorrekeningen van het CPB.

Bij FNV senioren grootste afvaardiging

Hoe de interne FNV-verhoudingen liggen, schrijft commentator Menno Tamminga in NRC, zie je bij de verkiezing van de 104 zetels van het ledenparlement, het hoogste besluitvormende gremium. De grootste afvaardiging is die van de senioren: achttien zetels. De jongeren hebben één zetel.

Meer lege verpleeghuisbedden

Het aantal afgegeven indicaties is voor opname in een verpleeghuis is, na een korte daling, in november licht gestegen en ligt tot het einde van het jaar net boven het niveau van vorig jaar, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit .Maar de opname lijkt uitgesteld te worden. Er zijn op 1 december namelijk ruim 3.500 bedden leeg, een verdubbeling sinds eind oktober.

Betekenisvolle doelen in de revalidatie

Wanneer ouderen op een revalidatie-afdeling terechtkomen, starten artsen en zorgprofessionals zo snel mogelijk met het opstellen van revalidatiedoelen. Maar hoe stimuleer je dat cliënten zich ook echt zelf eigenaar voelen van hun revalidatie en meer gemotiveerd zijn om te revalideren? Met die vraag gingen studenten Verpleegkunde van Inholland aan de slag.

Dialoognota ouder worden 2020-2040

Hoe kunnen we de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de ouderenzorg ook voor komende generaties borgen? Het ministerie van VWS stelde de Dialoognota Ouder worden 2020-2040 op om de mogelijkheden daarvoor te verkennen, aldus BeterOud. “Help mee: vul de digitale vragenlijst in.”

Cliëntenraad en bezoekersregeling

Cliëntenraden van verpleeghuizen door het hele land waren vaak niet actief betrokken bij besluiten van coronacrisisteams over de bezoekersregeling. Dat concluderen LUMC-onderzoekers tijdens hun langlopende onderzoek naar de impact van de coronacrisis in verpleeghuizen.

’Vooral 50-plusser kan op hypotheek besparen’

Ergens in deze periode valt de WOZ-beschikking op de mat. Het is mogelijk om de waarde naar beneden te laten bijstellen voor lagere belastingen, maar vooral 50-plussers kunnen – hoe gek dat ook klinkt – juist profiteren van de hoge waarde, stelt adviesketen Van Bruggen in de Telegraaf. Vooral 50-plussers die al jaren trouw zijn aan hun geldverstrekker kunnen besparen.

‘Beleid Langer thuis wonen was halfbakken’

‘Het programma Langer thuis wonen heeft per saldo weinig opgeleverd.’ Dat zegt hoogleraar Tineke Abma, directeur Leyden Academy, in Zorgvisie ‘Het was ingegeven door bezuinigingen en werd halfbakken uitgevoerd. De randvoorwaarden ontbraken om ouderen ook echt langer thuis te laten wonen. De visie is erbij gehaald om het beleid te verkopen, maar de visie was oppervlakkig en niet doorleefd.’ Een betaalbare en goede ouderenzorg vereist een consistent langetermijnbeleid, leert een vergelijking van de Nederlandse ouderenzorg met andere landen, uitgevoerd in opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid: Eerst draagvlak, dan daadkracht.

Langer zelfstandig thuis, maar hoe dan?

‘Een optimale woon(zorg)omgeving draagt bij aan de positieve gezondheid van ouderen en kan hen zo ondersteunen om langer thuis te blijven wonen.’ Dat zegt arts/bouwkundige Clementine Mol, die er een rapport over schreef, tegen Zorgvisie. Mol is kwartiermaker voor het programma de Zorgvriendelijke Stad van het Ben Sajet Centrum in Amsterdam. Het rapport heet: Ouderen langer zelfstandig thuis. Maar hoe dan? en bevat een bundeling van bestaande kennis over optimale woon(zorg)omgevingen voor ouderen.

Woonvormen 70-plussers

Zijn er woonvormen voor 70-plussers die weinig familie in de buurt hebben? Ouderdomsdeskundige Dorly Deeg antwoordt in het AD: Voor ouderen bestaan er woonvormen met verschillende niveaus van gemeenschappelijkheid, bijvoorbeeld een ontmoetingsruimte of gezamenlijke voorzieningen. Bij de meeste woonvormen heb je je eigen woning. Meer informatie hierover is te vinden op lvgo.nl.