Senioren Journaal van dinsdag 1 september

Zorg in de Tuin

De Haarlemse Anniek Herder is vandaag op Duurzame Dinsdag een van de genomineerden voor de VHG Groenprijs van de brancheorganisatie van groenbedrijven. Met haar initiatief Zog in de Tuin wil zij ouderen met een tuin verbinden met hoveniers of organisaties die tuinen onderhouden, vertelt zij in het Noordhollands Dagblad. Vooral groenprofessionals die ook wat sociaals brengen. “Die tijd hebben voor een bakje koffie en geïnteresseerd zijn in de eigenaren van de tuinen.”

 

Buffers krimpen en ziekteverzuim stijgt

Terwijl zorginstellingen de gevolgen van de coronacrisis moeten opvangen, loopt het rendement terug en het ziekteverzuim juist op. “Veel instellingen zullen dit jaar met de bank in gesprek moeten”, meldt NRC uit de Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2020, een analyse door accountancybedrijf EY. In de ouderenzorg lag het ziekteverzuim zelfs op 6,8 procent. En dat was nog vóór corona; het gemiddelde verzuim ligt dit jaar vermoedelijk weer hoger.

 

‘Ouderenzorg door corona terug bij af’

Demente ouderen sterven in coronatijd weer in volstrekte eenzaamheid. Hugo Borst laat na zijn manifest van 4 jaar geleden in een nieuwe tv-serie zien dat er nog steeds veel schort aan de ouderenzorg, schrijft het AD. De eerste aflevering van Thuis op Zuid (omroep Human)  wordt woensdag 2 september uitgezonden, om 20.25 uur op NPO2.

 

Digitale geheugentest even goed

Een online geheugentest herkent dementie net zo goed als de ‘traditionele’ testen met pen en papier. “Een mooi vooruitzicht in deze tijden van corona waarin de toegang tot de zorg beperkter is”, zegt neurowetenschapper en klinisch geriater Hanneke Rhodius van Alzheimercentrum Amsterdam, Amsterdam UMC. Uit haar Europese onderzoek blijkt dat de online test milde cognitieve klachten en dementie net zo nauwkeurig vaststelt als de traditionele test. De online test kan vanuit huis, betrouwbaar het geheugen van patiënten meten.

 

Extra inzetten op sociale veiligheid

Het accent voor kwetsbare mensen ligt vaak niet, of niet hoofdzakelijk, op medische zorg, maar op het uitbreiden van sociale netwerken en iets kunnen betekenen voor de samenleving, schrijven drie onderzoekers in Het Parool. “Op deze terreinen is de zorg weggevallen tijdens de pandemie, of hebben de thuisisolatie en andere overheidsmaatregelen problemen verergerd. Door nu extra in te zetten op woonbegeleiding, werk en dagbesteding, zingeving en andere vormen van sociale veiligheid, helpen we hen die het nodig hebben in de nog steeds onzekere tijden.”

 

‘Luxepoezen’ naar ouderenzorg?

KLM werkt samen met de brancheorganisatie voor de ouderenzorg Actiz om te zien of een carrièrewissel naar de zorg iets voor ze is. De twee vakgebieden liggen dichter bij elkaar dan de meeste mensen denken, zegt Trudy Prins, bestuursvoorzitter van zorgorganisatie De Rijnhoven en bestuurder bij Actiz, op een informatiedag tegen de Volkskrant. ‘Stewardessen staan een beetje bekend als luxepoezen, maar dat is onterecht. Ze werken altijd keihard voor andere mensen. En dat doen zorgmedewerkers ook. Ik denk daarom dat veel stewardessen goed de overstap kunnen maken.’ Vanuit de KLM zijn er veel geïnteresseerden.

 

Voor woonzorgvastgoed geld niet het probleem

Voor pensioenfondsen die gericht in (ouderen)zorg willen beleggen, zoekt Syntrus Achmea actief naar interessante beleggingen en samenwerkingen met zorginstellingen. Geld is daarbij niet het probleem. Momenteel heeft het Achmea Dutch Health Care Property Fund zo’n 500 miljoen euro in 32 objecten belegd, meldt Zorgvisie. Men wil op korte termijn groeien naar 800 miljoen euro. Maar het valt niet mee om die 300 miljoen euro ‘weg te zetten’. Er zijn hardnekkige hindernissen, met name in de ouderenzorg.

 

‘Euthanasie bij dementie beter in vroeg stadium’

Euthanasieregels bij demente ouderen brengen de arts in problemen. Duidelijker zou zijn als er niet gewacht hoeft te worden tot de patiënt ‘ondraaglijk lijdt’, schrijft Klaas Rozemond (universitair hoofddocent strafrecht VU) in NRC. Wachten heeft tot gevolg dat patiënten zo ver achteruitgaan dat hun wil en hun lijden niet meer kunnen worden vastgesteld. Artsen zouden meteen tegen mensen met dementie moeten kunnen zeggen: ik help u wanneer u dat zelf wilt. Oud-huisarts Peter van Rijn bepleit in NRC om euthanasiegevallen die een algemeen invoelbare noodzaak ontberen vooraf ook door ethici en juristen te laten toetsen, zoals dat nu achteraf gebeurt.

 

’Ook jeugd moet doorbijten’

De meeste van de 11.990 deelnemers aan de Stelling van de Dag in de Telegraaf reageren verontwaardigd op de stelling dat het nu aan ouderen zou zijn om in te schikken zodat jongeren weer wat meer bewegingsvrijheid krijgen. “Ouderen hebben al genoeg ingeleverd en jongeren piepen veel te snel.” Hoewel het gros niet vindt dat de generatiekloof verergert door de coronacrisis, blijken er gezien de reacties wel wat spanningen te zijn tussen jong en oud.

 

ANBO webinar over Code Zwart

Tijdens het gratis webinar dat ANBO op dinsdag 8 september organiseert, gaat het  over het draaiboek Code Zwart. De Stelling is: ‘Een IC opname is alleen zinvol als er een grote kans op overleving en goed herstel is.’

 

Gezamenlijk tuinonderhoud

Een vastgoedondernemer die een woningplan wil realiseren in Oosterhesselen denkt dat er vooral behoefte is aan “levensloopbestendige woningen voor senioren, waar ze op een prettige manier oud kunnen worden”, zegt hij bij RTV Drenthe. Gezamenlijk tuinonderhoud is hierbij een optie. “Je koopt dan in principe alleen de grond waarop je woning staat en daarnaast een aandeel in de gemeenschappelijke grond, waarvan je als buurt gezamenlijk het onderhoud regelt.”

 

Technologie versneld toegepast

De coronacrisis heeft ook in de dementiezorg effect op de inzet van technologie. Kennisnetwerk Dementie zetten 12 inzichten op een rij. Zorgorganisaties zagen enorme flexibiliteit van medewerkers om nieuwe technologie toe te passen. Medewerkers stelden vragen en gebruikten technologie samen met bewoners. “De coronatijd leerde dat niet alles in projecten hoeft te worden dichtgetimmerd. Technologie kon versneld worden toegepast.”