Senioren Journaal van donderdag 1 oktober

‘Doe de later-lekker-wonen-check’

“Nu woon je nog lekker, maar is dat over tien of twintig jaar nog zo? Nadenken over hoe je dan wilt wonen is helemaal niet gek. Sterker nog, dat is slim!” Dat is de boodschap van de campagne ‘Ook later lekker wonen’ van de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort, de provincie Noord-Holland en woningcorporaties. De website www.ooklaterlekkerwonen.nu is het hart van de campagne. De ‘doe de later-lekker-wonen-check’ leidt de bezoeker van de website langs allerlei informatie.

10 duizend coronadoden eerste golf

Tijdens de eerste coronagolf dit jaar zijn 10 duizend mensen overleden aan het virus. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit voorlopige cijfers van het CBS. In de leeftijdsgroep 75-80 stierven relatief bijna twee keer zoveel mannen als vrouwen. Bijna twee derde (60%) van alle slachtoffers maakte gebruik van de Wet langdurige zorg. “Dat zijn meestal mensen die in een verpleeg- of verzorgingstehuis wonen”, aldus het CBS.

Het virus is er, en er is bezoek

Verpleeghuis Present in Leerdam laat bezoek toe, ook al zijn heel wat bewoners besmet geraakt met het coronavirus. Dit nieuwe bezoekbeleid wint terrein, schrijft de Volkskrant. Want, zegt een verpleegkundige, ‘wie zijn wij om ze die laatste contactmomenten te ontnemen?’ Het contrast met het voorjaar is groot. Toen waren er nul besmettingen in het oranje bakstenen gebouw in Leerdam, maar mocht familie maandenlang niet naar binnen. Nu waart het virus weliswaar door de gangen, maar blijft het huis open voor bezoek. Verpleeghuis Present bevindt zich met dit bezoekbeleid in de voorhoede.

Nee, het viel níet mee in het verpleeghuis

Afgelopen zaterdag verscheen naar aanleiding van het onderzoek uit Amsterdam UMC  in de Volkskrant het artikel ‘Onderzoek: bezoekverbod geen slag voor verpleeghuisbewoner’. Een opmerkelijke conclusie waar dan ook veel op valt af te dingen, reageert de Leyden Academy. “Het beeld dat uit het artikel rijst doet geen recht aan die verscheidenheid en aan de beleefde ervaringen en het perspectief van bewoners, en zou de indruk kunnen wekken dat het “allemaal best meeviel” in de verpleeghuizen. Niets is minder waar. Dat wat zich niet laat meten, doet er wel degelijk toe.”

Jong en gezond kiest andere polis

In 2020 nam het totaal aantal zorgpolissen af, maar er valt toch meer te kiezen: er zijn namelijk meer inhoudelijk verschillende polissen op de markt, vier meer dan vorig jaar. De Nederlandse Zorgautoriteit ziet intussen wel de kans op risicoselectie toenemen. “We zien dat jonge, gezonde verzekerden een andere polis kiezen dan chronisch zieken en ouderen. Ook zien we dat het effectief lijkt om je als zorgverzekeraar in je marketing te richten op een specifieke groep verzekerden.”

Afstudeerprijs voor deMENSie-box

Studente Britt Wijnen ontwikkelde voor haar afstuderen aan Fontys Hogeschool een concept voor de gemeente Breda om het contact tussen mantelzorgers en mensen met dementie te verbeteren. Ze won er de Gouden Meesterproef mee, een prijs voor de beste afstudeerscriptie. Het concept heet deMENSie-box, met als hulpmiddelen inspiratieboek en bordspel.

Grote toestroom eenzame ouderen

Het Buddy Netwerk Haaglanden is naarstig op zoek naar vijftig vrijwilligers om eenzame ouderen uit hun isolement te halen. De toestroom na de eerste coronagolf is zo groot, dat het vrijwilligersnetwerk volgens Omroep West de vraag niet aan kan. ‘In korte tijd kregen we opeens 150 aanvragen binnen.’

Gerontocratie

Onder deze kop schrijft columnist Ed Groot in het FD over het eerste televisiedebat tussen president Trump en uitdager Joe Biden. “Is het verstarring en verval? Misschien is het gewoon democratie. Ook de VS vergrijst. Ouderen stemmen relatief vaak op ouderen. En volgens het blad Politico stemde in 2016 71% van de 55-plussers, vergeleken met 46% van de 30-minners.” Biden kampt met momenten van desoriëntatie, Trump met megalomanie en complotdenken, constateert de columnist. “Kwalen die er met de leeftijd meestal niet beter op worden.”

Gasloos en levensloopbestendig

In Bedum is de bouw van achttien levensloopbestendige huurwoningen gestart, meldt RTV Noord. De nieuwe woningen worden gasloos en levensloopbestendig, aldus woningstichting Wierden en Borgen: ze krijgen een bad- en slaapkamer op de begane grond. Toch zijn ze niet uitsluitend bedoeld voor ouderen. ‘Er komen ook twee slaapkamers op de verdieping. We zorgen alleen dat de huizen die we nu bouwen, ook geschikt zijn voor de toekomst zonder ingrijpende veranderingen.’

Onderzoek gebruik buurtvervoer

Daar waar in Brabant geen buurtbussen rijden vanwege het coronavirus, kunnen mensen reizen met de Regiotaxi, Deeltaxi of Taxbus. Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant, KBO-Brabant en Reizigersoverleg Brabant kijken de komende weken naar de reizigersbeleving van dit tijdelijke alternatief. Zij missen de  buurtbus, maar omarmen het tijdelijke buurtbus-alternatief. Ze zijn benieuwd naar de ervaringen hiermee van (mogelijke) reizigers.

Woonzorg haalt kunstenaar in huis

Als ik een kunstenaar in huis haal, volgt de kunst vanzelf, dacht Rob Kusters, directeur Intramurale Ouderenzorg bij Zorggroep Almere. Dus bood hij Hein Walter een atelier aan onder het dak van woonzorgcentrum de Archipel, is te lezen bij Beter Oud.  ‘Altijd thuis is onze visie. Kunst draagt daaraan bij. Veel mensen gaan naar de bioscoop of een museum. Voor mensen in een woonzorginstelling is dat lastig. Daarom haal ik kunst in huis. Dat draagt bij aan thuis zijn.’

Checklist Covid-19 en ventilatie

In de media en politiek is veel aandacht voor de mogelijke rol van ventilatie bij verspreiding van het Covid-19 virus. Het ministerie van VWS heeft brancheorganisatie ActiZ gevraagd of hier voldoende aandacht voor is. Intussen uitgevoerde peilingen “geven aan dat zorgorganisaties hier zeker aandacht voor hebben. Op locatieniveau zijn risicoanalyses gemaakt en waar er sprake was van recirculatie, zijn ventilatiesystemen veelal aangepast”. ActiZ heeft een checklist voor bestuurders opgesteld.