Senioren Journaal van vrijdag 1 november

Prognose levensverwachting 65-jarigen

Het CBS verwacht dat de levensverwachting op 65-jarige leeftijd 20,75 jaar zal zijn in 2025. Beleidsmakers gebruiken dit cijfer om de toekomstige AOW-leeftijd vast te stellen. NRC constateert dat de AOW-leeftijd in 2025 waarschijnlijk niet omhoog gaat. De levensverwachting van 20,75 jaar in 2025 is in de nieuwste prognose een fractie hoger dan in de prognose van 2018 (20,74 jaar). Dat komt neer op een verschil van een halve week.

Het grijze gebied rond 65-plusser

Onder deze kop schrijft de Telegraaf dat ouderen de samenleving gaan domineren, maar is Nederland daarop voorbereid? Het RIVM stelt in een toekomstverkenning dat de vergrijzing belangrijke gevolgen heeft.  Henk Hilderink, RIVM-projectleider van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018,  voorziet allereerst meer druk op de mantelzorgers. “Op dit moment heeft een 85-plusser tien mensen van 50 tot 65 jaar om zich heen als mogelijke mantelzorger. In 2040 zijn dit er nog maar vier.”

Meer inzet op levensgeluk

Behalve de aandacht voor zorg en wonen, is de kwaliteit van het leven van de ouderen een indringend vraagstuk. Gezondheidseconoom Wim Groot zegt in de Telegraaf dat Nederland hierin op belangrijke punten tekortschiet. We moeten meer bieden om de ouderen bij te staan, vindt Tinie Kardol, hoogleraar Actieve Ouderdom. “We zijn totaal niet voorbereid op de vergrijzing en doen er te weinig aan. We kennen de feiten, maar lopen erachteraan.”

Hoe gaan we dat allemaal betalen?

Met de vergrijzing verandert de verhouding tussen gepensioneerden en werkenden radicaal, schrijft de Telegraaf. In 1950 waren er ruim zeven 15- tot 65-jarigen tegenover één 65-plusser. Nu is die verhouding ruim 3 staat tot 1. In 2050 zijn er voor elke 65-plusser naar verwachting nog maar iets meer dan twee 15- tot 65-jarigen. Dat heeft enorme gevolgen voor zorgkosten, uitgaven aan AOW en belastinginkomsten, aldus het Centraal Planbureau. “Zonder aanpassingen zijn de collectieve voorzieningen niet houdbaar.”

‘Kwaliteit van leven moet centraal staan’

GroenLinks en de VVD willen dat ouderen beter informatie krijgen over de risico’s van een ingrijpende operatie of behandeling. Met hun pleidooi heropenen GroenLinks en VVD volgens Trouw een gevoelig politiek debat over de vraag welke medische behandelingen voor kwetsbare ouderen nog wel, en welke minder zinvol zijn. Dit keer krijgt GroenLinks dus steun van de grootste fractie in de Tweede Kamer, de VVD. “Kwaliteit van leven moet centraal staan”, aldus VVD-Kamerlid Antoinette Laan.

Geen dwingende norm voor ouder worden

Met een serie artikelen wilde Trouw lezers aan het denken zetten over eigen initiatief bij het ouder worden. Termen als yep en vitalo leidden bij flink wat lezers tot ergernis, is te lezen in de wekelijkse rubriek van de ombudsman van de krant. “De keuze voor een focus op ouderen die het heft in eigen handen nemen, is verdedigbaar. Toch had het geen kwaad gekund te benadrukken dat niet iedereen zo initiatiefrijk is, of kan zijn.” Evenwicht voorkomt dat lezers de indruk krijgen dat de krant een dwingende norm stelt voor ouder worden.

Senioren boos naar gemeentehuis

Een groep senioren die in woonvoorziening ’t Maandhoes in Gasselte woont, trok gisteravond naar de raadsvergadering van Aa en Hunze om hun onvrede te uiten over aangekondigde bezuinigingen, aldus RTV Drenthe. “Er is straks geen zuster meer aanwezig die meteen kan komen als er iets is. Er komt wel een andere alarmknop, maar het duurt langer voordat iemand van de wijkzorg er is.”

‘Vraag altijd om keukentafelgesprek’

De herindicatie van huishoudelijke hulp aan ouderen kan niet telefonisch worden afgehandeld. Dat stelt ouderenbond KBO-PCOB Westland volgens Het Hele Westland. De belangenbehartiger vindt dat er altijd een gesprek bij de oudere thuis moet zijn. “En in aanwezigheid van een familielid, mantelzorger of een cliëntondersteuner.”

Bijeenkomsten ouderenmishandeling

Het ministerie van VWS organiseert op 18 november samen met Movisie in Utrecht een landelijke bijeenkomst voor vrijwilligers over ouderenmishandeling. “Wat zijn de signalen en hoe kunt u die herkennen? Ook financieel misbruik als vorm van ouderenmishandeling komt terug op deze dag”, meldt KBO-PCOB. Op 5 november organiseert Alzheimer Centrum Limburg in Maastricht een bijeenkomst met als titel “De AU van ouderdom: ouderenmishandeling vaak een ondergeschoven kindje” .

Met zintuigprikkeling meer welzijn

Ondersteunen met medicatie kan nodig zijn, schrijft een zorgondernemer in een blog op de website van Herbergier. “Maar wij hebben inmiddels ervaren dat aandacht voor de verschillende zintuigen ook een ingang kan zijn. Een van die zintuigen die we graag prikkelen is de huid,  tegelijk ons grootste orgaan. Aandacht hiervoor, huidcontact en masseren zijn enkele van de elementen die we graag én met succes inzetten in onze Herbergier.”

Toekomst van de ouderenzorg

Ouderenorganisaties kunnen inzetten op thema’s als technologie en innovatie, sociale inclusie, beter voorbereid oud worden, netwerkzorg, positieve gezondheid en persoonsgerichte zorg. “Niemand weet exact wat er wanneer gaat gebeuren. Maar dat er veel gaat veranderen in de ouderenzorg, dat is zeker”, aldus een artikel op de website consultancy.nl over het onderzoek van Morgens naar de toekomst van de ouderenzorg.