‘Ouderen moet je koesteren en niet korten’, zegt raadslid Michel van Elck van Leefbaar Rotterdam in AD Rotterdams Dagblad.

Nieuwsblog van donderdag 7 maart 2019

ACTUALITEITEN

Energierekening treft senioren extra hard

Veel ouderen met alleen AOW of een klein aanvullend pensioen worden extra hard getroffen nu de energierekening fors stijgt. Seniorenorganisatie KBO-PCOB heeft een meldpunt geopend, aldus de Telegraaf. Senioren hebben te maken met gelijkblijvende of dalende inkomsten, stijgende lasten, zijn vaker thuis en stoken daardoor meer, wonen vaak in een slecht geïsoleerd huis, hebben het vaker koud als gevolg van medische oorzaak.

Klimaatscepsis groeit bij ouderen

Het aantal Nederlanders dat zich zorgen maakt over klimaatverandering, is de laatste maanden opvallend gedaald, blijkt uit onderzoek waarover het AD bericht. Mannen, ouderen en lager opgeleiden zijn sceptischer over klimaatverandering en hun eigen rol daarin dan vrouwen, jongeren en hoger opgeleiden. Ouderen hebben meer verworvenheden dan jongeren, die bijvoorbeeld nog geen auto hebben.

OPINIE

‘De thuiszorg was vergeleken met de artsen een verademing’

Een arts schrijft in Medisch Contact over het ziekbed van zijn moeder (69, longkanker), die acht maanden geleden is overleden.“Ik kijk erop terug met verbijstering en verwarring. Allereerst door wat ons overkomen is, maar vooral ook door het gestuntel van mijn collega’s. De verpleegkundige van de thuiszorg was vergeleken met de artsen een verademing.” Zijn oproep aan collega-artsen: “Vergeet op tijd de statistiek, denk aan de menselijke maat.”

Zeventigplus en risicomanagement

Een huisarts hoopt in Medisch Contact voor het cardiovasculair risicomanagement op een zinvolle richtlijn voor zeventigplussers, waarin de kosten en baten voor patiënt en samenleving goed worden afgewogen. De meeste patiënten zijn zeventigplussers, vallen daardoor per definitie in de rode gevarenzone van de risicotabel en zijn daar met pillen en leefstijladviezen niet meer uit te krijgen.

TRENDS

‘Eva geeft antwoord op alle vragen over wonen, welzijn en zorg’

“Eva is de eerste gratis app voor iedereen die zélf op zoek is naar regionale oplossingen om thuis te blijven wonen. Ouderen, mantelzorgers, kinderen die samen met of voor hun ouders zoeken en natuurlijk zorgmedewerkers zelf, krijgen snel antwoord op hun vraag.” Eva is ontwikkeld door Servicepaspoort, de ledenvereniging van Zorgbalans in Haarlem en werkt als een zoekmachine voor de eigen buurt en regio.

Zo moeten minder ouderen onnodig in ziekenhuis belanden

Jaarlijks komen honderdduizenden kwetsbare ouderen onnodig in een ziekenhuisbed terecht. Een diagnose- en observatieperiode moet dit aantal gevallen terugbrengen.

Zorgverzekeraar ZilverenKruis en vijf zorgorganisaties beginnen hiervoor een pilot, aldus NU.nl.

Doorleefplan voor mensen met dementie

Voor patiënten met de diagnose dementie is er nu het Doorleefplan, meldt Stadsblad Den Bosch. “In het Doorleefplan geven we zowel de patiënt als de mantelzorger handvatten om op de beste manier door te leven en de dementerende zoveel mogelijk de regie over het eigen leven te laten houden.” Het plan is ontwikkeld vanuit de Van Neynselgroep en Saar aan Huis en is verwerkt in een boek.

TENSLOTTE

‘Een gezellige ochtend voor senioren die mediawijzer willen worden’, dat presenteren SeniorWeb en Beeld en Geluid op een aantal vrijdagen dit jaar, te beginnen op 8 maart.