‘De enige zekerheid die we nu hebben, is dat de pensioenen al tien jaar niet verhoogd zijn’, zegt ABP-voorzitter Corien Wortmann in het AD.

Nieuwsblog van woensdag 27 maart 2019

ACTUALITEITEN

Wie beslist over je zorg als je het zelf niet meer kan

Mensen moeten tijdig nadenken en vastleggen wie namens hen kan beslissen over zorg als ze het zelf niet meer kunnen. Die conclusie trekt Patiëntenfederatie Nederland uit een onderzoek naar machtigen in de zorg. Hoofdconclusie is dat er nog veel onbekendheid is onder mensen over hoe beslissen in de zorg is geregeld wanneer je dat zelf niet meer kunt.

Bevolkingsonderzoek spoort meer darmkanker op

Het bevolkingsonderzoek naar darmkanker is een groot succes. Dat blijkt volgens het AD vandaag uit onderzoek in opdracht van het RIVM. De test onder senioren toont meer darmkanker aan dan voorzien en de opkomst is hoger dan verwacht.

OPINIE

‘Tekort aan zorgpersoneel? Eigen schuld dikke bult’

Wanneer de Brabantse Irma Does het snel groeiend aantal vacatures in de zorg ziet, haalt ze haar schouders op, zegt ze in Nieuwsuur. “Ik denk dan heel geniepig: Eigen schuld. Dikke bult.” Ze krijgt een nare smaak in haar mond als ze terugdenkt aan hoe ze destijds, bij de zware bezuinigingen op de ouderenzorg in de crisisjaren, haar vaste baan als verzorgende bij thuiszorgorganisatie Thebe verloor.

Aantal branddoden onder ouderen neemt nog steeds toe

De problematiek rondom de brandveiligheid van ouderen is al sinds 2015 formeel bij de betrokken ministers bekend, schrijft René Hagen (lector Brandpreventie, Instituut Fysieke Veiligheid) op brandveilig.com. “De stappen die sindsdien zijn genomen, zijn fragmentarisch en leiden helaas nog niet tot structurele en toekomstbestendige oplossingen. En het aantal branddoden onder ouderen neemt steeds verder toe.”

Digitale ongelijkheid leidt tot zorgongelijkheid

Digitale ongelijkheid veroorzaakt ook zorgongelijkheid. Dat blijkt volgens ICT&health uit een literatuurstudie van vier onderzoekers van onder meer de Fontys Paramedische Hogeschool. Zo leidt een hogere leeftijd tot minder gebruik van e-health, terwijl juist ouderen kunnen profiteren van e-health toepassingen bij het beheersen van een chronische aandoening.

TRENDS

In Almelo wachten 24 ziekenhuispatiënten op plaats in verpleeghuis

Minister Hugo de Jonge zet zich er persoonlijk voor in dat een hulpbehoevende patiënt in ziekenhuis ZGT in Almelo zo spoedig mogelijk naar een verpleeghuis kan, meldt dagblad Tubantia. De man wacht hier al 100 dagen op. In ziekenhuis ZGT liggen in totaal 24 medisch uitbehandelde patiënten te wachten op een plek in een verpleeghuis.

Veilige overgang van ziekenhuis naar huis

Een veilige overgang van ziekenhuis naar huis is van groot belang voor acuut opgenomen ouderen. Goede begeleiding is daarbij essentieel. Dat schrijft Rosanne van Seben in haar proefschrift , meldt Zorgvisie. Als gevolg van de bezuinigingen in de zorg, en de daardoor steeds kortere ziekenhuisopnames, moeten ouderen steeds vaker thuis herstellen. In het onderzoek benadrukt Van Seben het belang van goede nazorg van ouderen.

TENSLOTTE

Gelet op de vergrijzing zullen sportverenigingen zich meer moeten (gaan) richten op oudere doelgroepen en hun specifieke wensen en mogelijkheden, aldus een artikel in Zwembadbranche.