‘Er is zo veel dat je niet in de hand hebt als je oud wordt: een partner die overlijdt of  een ziekte die toeslaat’, schrijft AD-columnist Sandra Phlippen.

Nieuwsblog van zaterdag 27 april 2019

ACTUALITEITEN

Op zoek naar het juiste gehoorapparaat

Op basis van verschillende signalen van de achterban verrichtte KBO-PCOB onderzoek naar gehoorapparaten. De standaardindeling voor bepaalde categorieën patiënten geeft houvast voor zorgverzekeraars en zorgaanbieders, maar kan voor individuele gebruikers ook betekenen dat zij niet het passende apparaat krijgen. “Maatwerk en innovatie blijven nodig. Door alleen in te zetten op de prijs ligt versobering op de loer.” KBO-PCOB is blij met de oproep van de Nederlandse Zorgautoriteit voor meer duidelijkheid over hulpmiddelen.

Subsidie voor opstarten nieuwe woonvormen

Particuliere initiatiefnemers en sociale ondernemers van een woonzorgarrangement kunnen een nieuwe subsidie van het ministerie van VWS aanvragen, meldt brancheorganisatie Aedes. De subsidie beoogt nieuwe bewonersinitiatieven te steunen. Met de subsidie wil de overheid de ontwikkeling van dergelijke nieuwe woonvormen stimuleren. Minister de Jonge ondertekende als onderdeel van de subsidie op 3 april 2019 een overeenkomst met een aantal banken.

OPINIE

Afwisseling met ‘omaschema’

Vrouwen zijn vaak de eersten die stoppen of minderen met werken wanneer er gezorgd moet worden. Eerst voor de kinderen en later ook voor de ouders. Ingrid Heutink (64, ergotherapeut beschrijft in de Volkskrant meer flexibiliteit als oplossing, zoals met het ‘omaschema’ voor haar 90-jarige moeder, die in Twente woont.  Ook de kleinkinderen, die in Amsterdam wonen, doen mee. “Zo wisselen we het mooi af.” De afspraken worden gemaakt in een appgroep met de naam ‘Twente express’.

‘Ouderen houden op zich verder te ontwikkelen’

Cabaretier Daniël Arends is in zijn nieuwe voorstelling ‘Meer van hetzelfde deel 1’ net zo hard en kritisch als vanouds, schrijft NRC: Dit keer moeten ouderen en millennials het ontgelden: de jonge mensen van nu zijn volgens hem mietjes en de ouderen houden op zich verder te ontwikkelen.

TRENDS

‘Soap’ rond vrijwilligers

De helft van de vrijwilligers van het seniorencomplex de Paasweide in Appingedam is opgestapt, aldus het Dagblad van het Noorden. Na het vertrek van de bestuursleden van Stichting Vrienden van Paasweide heeft een andere vrijwilliger de regie. Niet iedereen is daar blij mee. Het lijkt volgens de krant wel een soap. Woonzorg Nederland zegt met de vrijwilligers en andere partijen in gesprek te zijn om ervoor te zorgen dat de activiteiten zo snel mogelijk opnieuw worden opgestart.

Wellness maakt plaats voor revalidatie

De eerste verdieping van Messchenstaete herbergde tot voor kort een mooi wellness-centrum. Maar het bleek niet erg in trek te zijn bij de bewoners van het appartementencomplex, meldt het Dagblad van het Noorden. Het maakt nu gedeeltelijk plaats voor fysiotherapie. Op de verdieping komen mensen tijdelijk te wonen, die bijvoorbeeld na een heupoperatie moeten revalideren.

TENSLOTTE

Marcel Mul, teammanager van FC Utrecht (58) is boegbeeld in een landelijke campagne over mantelzorgers. Hij is mantelzorger voor zijn moeder (88). “De 88ste minuut van Ajax-FC Utrecht en er is iets met haar? Dan ben ik het stadion uit”, zegt hij in AD Utrechts Nieuwsblad.