‘Mantelzorg faciliteren is een kwestie van goed werkgeverschap, maar zeker in het MKB kan die werkgever niet altijd alles’, zegt Mieke Ripken van VNO-NCW in Trouw.

Nieuwsblog van dinsdag 26 februari 2019

ACTUALITEITEN

‘Zorg klein tehuis schiet tekort’

Bewoners van kleinschalige tehuizen krijgen daar, aldus de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd, niet altijd de benodigde medische zorg. Zo ontbreekt het, mede uit kostenoverwegingen, nogal eens aan de inzet van een specialist ouderengeneeskunde met geriatrische expertise. Dat schrijft minister Hugo de Jonge volgens De Limburger in een Kamerbrief. De inspectie zal komende tijd bezoeken afleggen aan kleinere tehuizen.

Honderden ouderen regio Bergen op Zoom verhuizen

De komende jaren krijgen honderden ouderen in de regio Bergen op Zoom te maken met een verhuizing. Dat blijkt volgens BN De Stem uit het plan dat zorginstelling tanteLouise presenteerde om ouderen meer up-to-date te huisvesten. Locaties verdwijnen, komen erbij of veranderen. Mensen in Putte en Dinteloord  hangen ‘zowat aan de deurposten’ van die locaties, omdat ze beslist niet weg willen.

‘Vrijwillig afstaan verlofuren voor mantelzorg wérkt’

Het afstaan van verlofdagen aan mantelzorgers moet echt vrijwillig zijn en niet worden gevoeld als verplichting, aldus reacties in Trouw. En dan werkt het ook echt in de praktijk, zegt directeur Liesbeth Hoogendijk van MantelzorgNL. “Sommige ambtenaren van de gemeenten Amsterdam offeren hun verlofuren al op voor de zorgtaken van collega’s. Dat is een succes.” Daarnaast zou ze toch vooral meer gesubsidieerde dagbesteding willen, bijvoorbeelden voor ouderen met dementie.

OPINIE

Zorgcentrum Nieuwmarktbuurt tikje vrijgevochten

Woonzorgcentrum Flesseman, gevestigd aan de Nieuwmarkt in Amsterdam (locatie van Amsta), noemt zich volgens Het Parool nadrukkelijk een centrum van en dus niet per se voor ouderen. Flesseman probeert zich te conformeren aan het karakter van de Nieuwmarktbuurt: individualistisch, eigenzinnig en een tikje vrijgevochten.

Schrijven voor oude mensen

Parool-columnist Theodor Holman hoorde in een café waar veel acteurs en schrijvers komen een knul zeggen: “Dat is Theodor Holman. Hij schrijft voor oude mensen.” Holman: “Vele stormen heb ik doorstaan, ik ben uitgemaakt voor alles wat mooi en lelijk is, maar nu werd mij een gevoelige slag toegebracht. Ik schrijf voor oude mensen…”

TRENDS

‘Verbeter de zorg door te luisteren naar verhalen van cliënten’

Zorg- en welzijnsorganisaties bestoken hun cliënten met gestandaardiseerde vragenlijsten. De lijsten leveren weliswaar nuttige managementinformatie op, maar een werkelijke verbetering van de zorg begint bij het luisteren naar de verhalen van de cliënten zelf, schrijft de Tilburgse wetenschapper Beatriz Roman Garcia Tranzo in Sociale Vraagstukken na onderzoek onder ouderen thuis en in verzorgings- en verpleeghuizen.

TENSLOTTE

In de gemeente Drimmelen heeft Surplus Welzijn het initiatief genomen voor het Gebaksplan. Elke laatste vrijdag van de maand is een andere school aan de beurt om op visite te gaan bij dorpsgenoten die wat extra aandacht verdienen en te trakteren op een gebakje, meldt BN De Stem.