‘Mooi oud worden is wat anders dan jong blijven’, aldus Evelyn Finnema (lector NHL Hogeschool) op een informatieavond in Beetsterzwaag over alternatieve woonvormen.

Nieuwsblog van donderdag 21 maart 2019

ACTUALITEITEN

Koning op bezoek bij zorgcoöperatie

Koning Willem-Alexander bracht woensdag een bezoek aan zorgcoöperatie Tot uw Dienst in Lieshout. Hij sprak volgens het Brabants Dagblad met diverse zorgbestuurders, wijkzusters, mantelzorgers en ouderen die deelnemen aan dagbestedingprojecten. Het ging over de veranderende rol van de vrijwilligersorganisatie naar een sociale onderneming, relaties met de gemeente en zorgverzekeraars.

Samenwerken voor woonvoorzieningen dementerenden

De groep ouderen met een vorm van dementie groeit sterk en de zorgvraag daarmee ook. Passende woonvoorzieningen zijn er niet of nauwelijks. Het aanbod blijft sterk achter bij de vraag, zegt de  ZZG zorggroep in dagblad De Gelderlander. De oplossing moet komen van in samenwerking tussen zorginstellingen, woningcorporaties, projectontwikkelaars, zorgprofessionals en burgers. ZZG heeft een projectleider aangesteld om verbindingen te leggen tussen de verschillende partijen, waaronder de gemeente.

OPINIE

Langer werken als mensenrecht

Steeds meer gepensioneerden blijven doorwerken. Vaak niet uit financiële noodzaak, maar om de voldoening. Elsevier Weekblad portretteert pensioengerechtigden die van geen ophouden weten. Theo Kocken, hoogleraar risicomanagement aan de VU, zegt: ‘Langer werken zie ik als een mensenrecht dat in Nederland wordt geschonden. Pensioen is een van de ergste dingen die je mensen kunt aandoen. Je wordt eruit geschopt om je leeftijd en kan thuis gaan zitten wegkwijnen.’

Ouderen en e-health nog geen goede match

De aansluiting tussen e-health en 50-plussers kan beter. Verschillende barrières zorgen ervoor dat e-health nog niet succesvol is onder ouderen. Dat stelt Gaby Anne Wildenbos volgens vakblad Zorgvisie in haar proefschrift.  Wildenbos is ervan overtuigd dat e-health een oplossing kan bieden voor de oplopende zorgkosten als gevolg van de vergrijzing, mits de apps en portalen goed afgestemd zijn op ouderen.

TRENDS

Ouderen zoeken eigen veilige plek, met gemak en gezelschap

Volgens Evelyn Finnema, lector aan de NHL Hogeschool, ontstaan er steeds meer alternatieve woonvormen voor ouderen. Ouderen zoeken wel een aangepaste woonvorm, zei zij volgens de website sa!24.nl op een druk bezochte informatieavond in Beetsterzwaag. Welke vorm de beste oplossing is, is heel persoonlijk, hield Anke Huizenga van ZuidOostZorg de zaal voor. “Ouderen zoeken een eigen veilige plek, met gemak en met gezelschap.”

‘Weer behoefte aan wonen met andere senioren’

In Enschede komt  in de wijk Roombeek een zorgcomplex met 160 woningen voor senioren, dat volgens dagblad Tubantia in zekere zin een terugkeer is van vroegere zorgcomplexen. Zo lang mogelijk zelfstandig blijven veroorzaakt eenzaamheid, constateert de gemeente. ‘Dit is een steeds groter wordend probleem in onze samenleving’, aldus de gemeente, die stelt ‘dat mensen weer behoefte hebben aan wonen met andere senioren en de bijbehorende kaart- en bingoavonden, uitstapjes etc.’

TENSLOTTE

Ouderen in Vinkel en Nuland kunnen een woonscan laten uitvoeren, meldt het Brabants Dagblad over een initiatief vanuit de KBO. Twee vrijwillige woonadviseurs nemen met de bewoner de hele lijst van ongeveer 450 vragen door. De gegevens van de woonscan worden verwerkt per computer en daar rolt dan een advies uit.