‘Voor de verworven rechten van ouderen wordt veel harder gevochten dan voor kansen voor jongeren’, schrijft Mathijs Bouman in zijn column in Het Financieele Dagblad.

Nieuwsblog van woensdag 20 maart 2019

ACTUALITEITEN

Veel meer 70-plussers onder verkeersdoden Rotterdam

Onder de Rotterdamse verkeersdoden zaten de afgelopen jaren opvallend veel 70-plussers: meer dan veertig procent. De gemeente maakt zich hierover zorgen en wil nieuw beleid voor verkeersveiligheid beter afstemmen op deze kwetsbare groep, aldus AD Rotterdams Dagblad.

VVD Den Haag: Adopteer een verzorgingshuis

Alle basisscholen in Den Haag zouden een verzorgingshuis moeten adopteren. Dat voorstel zal de VVD volgens de Telegraaf morgen doen in de raadscommissie waarin wordt gesproken over het actieplan tegen Eenzaamheid. In het Benoordenhout hebben alle basisscholen al een verzorgingshuis geadopteerd, regelmatig gaat er een klas langs.

OPINIE

De boze babyboomer is overal tegen

Verkiezingen worden steeds meer een confrontatie tussen oud en jong, zegt politicoloog André Krouwel in Trouw. Hij signaleert dat babyboomers niet meer geloven in de vrije samenleving die ze nota bene zelf hebben bedacht. “Sterker: ze zijn boos op de wereld die ze zelf hebben gemaakt.”

‘Provincie, dring mensen niet een appartement op’

Beleidsmakers, ook bij de provincies, hebben een voorkeur voor stedelijke appartementen, schrijven Friso de Zeeuw (emeritus hoogleraar Gebiedsontwikkeling) en Geurt Keers (adviseur wonen en ruimtelijke ordening) in het AD. “Ze omarmen het adviesbureau Springco dat roept ‘stop de bouw van eengezinswoningen’ en willen senioren opdringen naar een appartement te verhuizen. Keer op keer blijkt uit onderzoek van onafhankelijke bureaus als RIGO en ABF dat we circa 70 procent eengezinswoningen moeten toevoegen en 30 procent appartementen. In grootstedelijke regio’s wordt nu in de omgekeerde verhouding gebouwd.”

TRENDS

Burgers nemen het over in de zorg

De tijd is rijp om de omgang van gemeenten met burgerinitiatieven te evalueren, schrijft Pieter van Harberden (voormalig voorzitter Platform Gezondheid en Welzijn Goirle) in BN De Stem. “Zoom daarbij vooral in op zaken die de initiatiefnemers de meeste hoofdpijn bezorgen: een ‘ambtenarencultuur’, een houding die een mix is van wantrouwen, neerbuigendheid, controle in plaats van meedenken, onbekendheid met een dienende rol. Goede tweede in de lijst van ergernissen is de ‘bureaucratische cultuur’, waarbij procedures belangrijker zijn dan inhoud en voortgang.”

‘Professionals bang voor verdriet dat onder eenzaamheid zit’

‘Het is zeker niet zo dat het organiseren van steeds meer contacten de eenzaamheid van ouderen tegen gaat.’ Aldus Eric Schoenmakers van Fontys Hogescholen, die onderzoek heeft gedaan naar hoe ouderen zelf omgaan met eenzaamheid. In magazine Zorg+Welzijn zegt hij:  ‘Acceptatie van de realiteit zal het gevoel van eenzaamheid eerder verlichten dan een bodemloze put van nieuwe contacten.’

TENSLOTTE

In Nederland zijn nog zeven actieve hockeyers van tachtigplus, zegt de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond in De Gelderlander.. De KNVB, de grootste sportbond van het land, telt dit seizoen totaal vijf tachtigplussers die minimaal een voetbalwedstrijd hebben gespeeld.