‘Het pensioenstelsel loopt op zijn laatste benen’, zegt directeur Job Swank van De Nederlandsceh Bank in Het Financieele Dagblad.

Nieuwsblog van donderdag 14 maart 2019

ACTUALITEITEN

Friese alliantie tegen financiële uitbuiting ouderen

Notarissen, bankmedewerkers, bewindvoerders, wijkagenten en hulpverleners slaan de handen ineen om ouderen te behoeden voor financiële uitbuiting. In Leeuwarden worden vandaag afspraken ondertekend na een symposium, meldt de Leeuwarder Courant. De alliantie is bedoeld om als gemeenschap alerter te zijn op signalen van financiële uitbuiting van ouderen, zegt Marco Florijn, landelijk aanjager van de problematiek. “Jaarlijks krijgen we daar zo’n 30.000 signalen van. Het is een groot probleem, dat je kan voorkomen als je er op een vroeg moment bij bent.”

Ouderen ‘vast’ in particuliere huurwoning

Zo’n tienduizend ouderen zitten in Amsterdam vast in hun particuliere sociale huurwoning, schrijft de Telegraaf. Graag zouden ze kleiner willen wonen. Of in aanmerking komen voor een woning zonder trappen. Maar weg kunnen ze niet, want ze hebben nergens recht op. Er is intussen wel een gemeentelijk rapport om na te gaan op welke wijze de regelingen voor ’boven naar beneden’ en ’groot naar beter’ ook toegepast kunnen worden op sociale huurders bij particulieren.

Specialist ouderengeneeskunde nam verantwoordelijkheid niet

Een specialist ouderengeneeskunde mag zich in een verpleeghuis als hoofdbehandelaar (en daarom medisch verantwoordelijk voor de patiënt) van de tuchtrechter niet verschuilen achter tijdgebrek. Dit blijkt uit een zaak, gepubliceerd in Medisch Contact: Zeker op een afdeling waar regelmatig nieuwe patiënten worden opgenomen die nogal eens net uit het ziekenhuis komen, volstaat het niet om één keer per week iemand te zien en verder af te gaan op verzorgenden en verpleegkundigen.

OPINIE

Verpleeghuisarts tussen hamer en aambeeld

Bij de wilsonbekwame patiënt staat de verpleeghuisarts in een veelhoeksrelatie, schrijft verpleeghuisarts Luc Bonneux in zijn column in Medisch Contact. Hij heeft maken met patiënt en mentor (meestal een familielid) en in een verpleeghuis hebben ook verzorgenden en managers inzichten en belangen. “De verpleeghuisarts komt zo gemakkelijk tussen hamer en aambeeld: de mentor vindt dat iets moet, de dokter vindt van niet, zorg en manager kiezen positie.”

TRENDS

Maaltijdaanbieders om de tafel

Welzijnsorganisatie Sigma Nijkerk signaleert in AD Amersfoortse Courant de noodzaak voor meer plekken waar ouderen elkaar bij een warme maaltijd kunnen ontmoeten. Sigma heeft ook het initiatief genomen voor een bijeenkomst met alle maaltijdaanbieders, om te komen tot meer samenwerking.

Veel animo voor ouderenband

Triade in Den Helder gaat drie bands formeren met senioren. De animo bleek enorm, meldt het Noordhollands Dagblad. Aanvankelijk hanteerde Triade de leeftijdsgrens van 65 jaar. “Maar dat is maar een indicatie, iedereen die zich thuis voelt bij de groep is welkom.”

De online vriendschapscursus

E-health toepassing ‘De online vriendschapscursus’ voor eenzame ouderen heeft de tweede plaats veroverd in de strijd om de Medische Inspirator-prijs. Dit levert 50.000 euro op voor de doorontwikkeling van de cursus, meldt ICT&health.

TENSLOTTE

Bij Humanitas West-Brabant West komen ex-mantelzorgers samen en gaan in gesprek om hun verlies te verwerken, ervaringen te delen en plannen te maken voor de toekomst.