Zorg verlenen geeft geen winst,  vastgoed verhuren wel: Er zijn nu zo’n 350 commerciële zorglocaties.

Nieuwsblog van donderdag 14 februari 2019

ACTUALITEITEN

Hoe voorkom je dat ouderen zich onder druk gezet voelen

Ook in de Tweede Kamer is kritiek te horen op het plan van GroenLinks om 70-plussers in het ziekenhuis altijd te laten begeleiden door een geriater, meldt de NOS. SGP-leider Van der Staaij zegt: “Als zij ziet hoe snel het verkeerd overkomt, hoe wil zij voorkomen dat het in de praktijk ook zo werkt, en dat ouderen die druk voelen?” Volgens GroenLinks-Kamerlid Ellemeet is het een taak van alle Kamerleden om verkeerde beelden op sociale media te bestrijden. “Dit is een precair debat dat snel uit zijn verband gerukt kan worden.”

‘Kwetsbaarheidtest’ helemaal niet zo nieuw

Dat het GroenLinks-plan helemaal niet zo nieuw was, kreeg deze week nauwelijks aandacht, constateert NRC. Een jaar geleden introduceerde GroenLinks het idee al bij de presentatie van de initiatiefnota Lachend Tachtig. Onderdeel was een ‘kwetsbaarheidstest’ voor 65-plussers voordat ze een operatie ingaan. Artsenfederatie KNMG, ouderenbond ANBO en de organisatie voor ouderenartsen Verenso waren volgens NRC positief over het voorstel.

Cholesterol speelt rol bij alzheimer

Verlaging van het cholesterolniveau in de hersenen kan mogelijk een rol spelen in het voorkomen van de ziekte van Alzheimer, of het verminderen van de ernst ervan. Wetenschappers hopen volgens de Telegraaf binnen één tot twee jaar een cholesterolremmer voor het hersengebied te kunnen testen bij patiënten met de ziekte.

OPINIE

Gepensioneerden en jongeren nader tot elkaar?

Een nieuw pensioenakkoord is mogelijk als de rem tijdelijk op de verhoging van de AOW-leeftijd gaat. Op die manier kunnen ouderen en jongeren nader tot elkaar komen in de verhitte pensioendiscussie, stellen de voorzitters van de koepels van verenigingen van gepensioneerden in de Telegraaf. De impasse kan alleen worden doorbroken als drie dingen eerst goed geregeld worden: voorkoming van de korting op de pensioenen, verruiming van de mogelijkheden tot indexatie en inspraak van jongeren en gepensioneerden.

Mantelzorgers betrekken bij verpleeghuis

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. KBO-PCOB pleit voor betere begeleiding voor mensen op het moment dat zij de overstap naar het verpleeghuis maken, met versterkte samenwerking tussen informele en formele zorg

“Op die manier blijven mantelzorgers ook beter betrokken.”

TRENDS

Woonzorgcombinatie sterk in opkomst

In traditionele verpleeghuizen mag geen winst mag worden gemaakt, in de woonzorgcomplexen mag dat wel. Die woonzorgcombinatie zijn de laatste jaren sterk in opkomst is, signaleert Trouw in een artikel over het opkopen van Nederlandse thuiszorgbedrijven door een Frans concern. Ouderen van nu willen niet het verzorgingstehuis of verpleeghuis in, maar kiezen voor seniorenwoningen waar een thuiszorgorganisatie voor de medische ondersteuning en begeleiding aan vastzit. Er zijn nu ongeveer 350 commerciële zorglocaties, meldt Trouw. De winst zit hem in deze sector niet in de zorg, maar in het verhuren van het vastgoed.

TENSLOTTE

Om bij senioren de eenzaamheid te verminderen en de zelfredzaamheid te vergroten, komen er in Roermond meer huisbezoeken aan 75- en 80-jarige inwoners,  melden gemeente en welzijnsorganisatie.