Een goede woning op de goede plek kan het verschil maken tussen met hulp langer thuis wonen of opname in het verpleeghuis, aldus het concept-verkiezingsprogramma van D66.

D66 wil meer seniorenwoningen en vindt dat alle overheden zich maximaal moeten inspannen voor meer woon/zorgcombinaties. D66 wil dat zorg buiten het verpleeghuis de toekomst wordt. De financiering van wonen en zorg wordt daarom op de lange termijn steeds verder gescheiden. Iedereen blijft verzekerd van dezelfde kwaliteit zorg, maar in verschillende woonvormen, aldus het concept-verkiezingsprogramma.

Overwaarde inzetten

“We willen ruimte maken voor nieuwe financieringsmogelijkheden, waarmee de overwaarde op het huis of pensioenvermogen ingezet kan worden voor levensloopbestendige aanpassingen aan woningen.”

Verpleeghuizen moderniseren

Het verpleeghuis blijft een optie voor de groep ouderen die intensieve zorg in een zorginstelling nodig hebben. D66 wil een nationaal programma om verouderde verpleeghuizen te moderniseren.

Digitale zorg

Zorginstellingen moeten ruimte krijgen in hun begrotingen om te investeren in technologische hulpmiddelen. Ook moet er budget zijn voor andere vormen van innovatie en arbeidsbesparende technologie, zoals robotica en domotica.  “Waar nodig helpen we ouderen met digitale zorg, thuis of in verpleeghuizen.”