Zorgcoöperatie zoekt ouderen op

Vrijwilligers van zorgcoöperatie De Striensche gaan actief ouderen in Strijen bezoeken. Met een praatje aan de deur hopen zij van ouderen te horen of er behoefte is aan een gesprek, een belletje of een boodschap.

Zeker met de donkere maanden in aantocht vindt De Striensche het van belang dat ouderen weten dat er vrijwilligers zijn die hen graag willen helpen.

Mooie contacten

“In overleg met de plaatselijke afdeling van De Zonnebloem en Welzijn HW, die zich beide ook inzetten voor ouderen, is afgesproken om de vrijwilligers op pad te sturen voor een praatje in de deuropening. Door deze gesprekken kunnen er mooie contacten ontstaan, waardoor ouderen weten dat ze hulp kunnen inschakelen als daar behoefte aan is. Dat kan enkel voor een praatje zijn, maar ook voor een boodschap.”

Buurtambassadeurs

Als de contacten met de oudere inwoners zijn gelegd, wil De Striensche komen tot het aanwijzen van zogeheten Buurtambassadeurs. Zij beschikken per buurt over de informatie en weten wie er behoefte heeft aan contact of een helpende hand. De verschillende Buurtambassadeurs werken nauw samen om ervaringen uit te wisselen en de juiste aanpak te bespreken.