Wordt goed horen een luxeproduct?

Naar de hoeveelheid reclames te oordelen is de hoortoestellenmarkt een lucratieve business. Toch komt veel audiciens het water tot aan de lippen en klagen slechthorenden over de kwaliteit van de toestellen en de nazorg. Wordt goed horen een luxeproduct?

De kwaliteit van de Nederlandse hoorzorg staat onder druk, aldus een onderzoeksjournalistiek artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Met die boodschap klopten de patiëntenvereniging voor slechthorenden Stichting Hoormij/NVVS en verschillende audiciensbedrijven eind 2019 aan bij het ministerie van VWS. I

De bodem bereikt

In hun gezamenlijke petitie gaven ze te kennen dat de ‘stelselmatige verlaging van de vergoeding’ door zorgverzekeraars een rendabele bedrijfsvoering voor audiciens lastig maakte en dat juist de mensen die die zorg het hardst nodig hebben, daar het meest door worden getroffen. De bodem was bereikt.

Harde handel

Het NTvG ziet overal advertenties met teksten als ‘2 hoortoestellen: 0 euro eigen bijdrage’ en ‘Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en wij de rest’. Anderzijds constateert Omroep Max juist, in een uitzending over ‘de harde handel in hoortoestellen’, dat audiciens mensen vaak dure toestellen aansmeren die helemaal niet worden vergoed. En ondertussen is iedereen ervan overtuigd dat goede hoorzorg betaalbaar moet zijn, omdat goed horen zo belangrijk is  Hoe valt dit alles met elkaar te rijmen?

Hoortoestel in 5 stappen

Het NTvG concludeert dat in de Nederlandse hoorzorg allerlei verschillende belangen spelen. Voor slechthorenden die op zoek zijn naar een hoortoestel, is het nu totaal onoverzichtelijk wat er precies te kiezen valt en tegen welke prijs. Om daar verandering in te brengen, stelt de patiëntenvereniging Stichting Hoormij/NVVS samen met audiciens een hoortoestel-in-5-stappen-plan op voor mensen die voor het eerst naar een audicien gaan.

Voorlichting en ondersteuning

In een wetenschappelijk artikel in het NTvG wordt geconcludeerd dat hoortoestellen slecht slechts ten dele hun beloftes nakomen: Meer voorlichting over hoortoestellen en meer ondersteuning voor hoortoestelgebruikers is noodzakelijk om meer tevredenheid te bereiken. “Voor sommige slechthorende ouderen is een hoortoestel een prima oplossing. Bij anderen is het minder succesvol. Het is belangrijk te beseffen dat ouderen soms veel tijd nodig hebben voor ze aan hoortoestellen gewend zijn en er plezier van ondervinden.”