‘Wij praten niet over maar met ouderen’

Home Instead is in Zuidoost-Fryslân een nieuwe organisatie voor thuisservice in seniorenzorg. Willem Jan Ponsen en zijn vrouw Femke Verheijen zijn vanuit Sneek franchisenemer van deze overkoepelende landelijke organisatie.

 

“Wij ondersteunen senioren zodat ze zo lang mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving kunnen blijven wonen. Denk aan hulp bij opstaan, aankleden en ontbijt, douchen, een wandeling maken, een paar uurtjes gezelschap houden, samen huishoudelijke taken doen, boodschappen doen, spelletjes doen of koken. We leveren alle ondersteuning, uitgezonderd medische handelingen.” De medewerkers van Home Instead komen minimaal een uur, op ieder gewenst moment, 24 uur per dag, zeven dagen per week.

 

CAREGivers

Filosofie van Home Instead is, zo is te lezen in een artikel op Sa!, dat er niet over maar met senioren wordt gepraat. “De senioren houden zelf de regie over hun leven, zij geven zelf aan waar ze op welk moment behoefte aan hebben.” De ‘CAREGivers’, zoals de medewerkers worden genoemd, “hebben ervaring in het leven, ervaring in de zorg, ervaring met ouderen en het belangrijkste: ‘hart voor ouderen.”

Home Instead Thuisservice verleent haar diensten zowel op particuliere basis als op basis van een zorgindicatie of een combinatie daarvan. “Dit kan een zorgindicatie op grond van de Wlz zijn, of de Wmo, zowel via zorg in natura als via het PGB.”