‘Praktijkversneller’ mantelzorgondersteuning

Initiatieven opzetten voor mantelzorgondersteuning in de gemeente of regio kan complex zijn. Er is een ‘praktijkversneller’ voor professionals en beleidsmedewerkers die worstelen met het van de grond krijgen van projecten om mantelzorgers te ondersteunen.

Projectleider en senior adviseur Informele zorg Yvonne de Jong van Vilans zegt: ‘Bij de zorg en ondersteuning voor ouderen thuis zijn vaak meerdere professionals uit zorg en welzijn betrokken. Hierbij komen zij ook in contact met mantelzorgers. Het afstemmen van werkzaamheden tussen de diverse professionals rondom de mantelzorger is nog niet altijd vanzelfsprekend.’

 

Klein jaar begeleiding

De Jong roept professionals die stappen willen zetten in projecten voor mantelzorgondersteuning op om vóór 7 september de praktijkversneller van ‘In voor mantelzorg-thuis’ aan te vragen. ‘In een klein jaar krijgt u begeleiding van Vilans en Movisie, zodat u, samen met 3 tot 4 organisaties in uw regio, stappen voor verbetering zet.’ Te denken is hierbij aan het beter in beeld brengen van het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers, respijtzorg goed opzetten of mantelzorgers beter bereiken of toerusten.