Wat willen ouderen online?

Het Zorg Innovatie Forum bracht het gebruik en de wensen van digitale middelen en toepassingen door ouderen (65+) in kaart. De enquête, ingevuld door 165 ouderen, is gehouden in de noordelijke provincies ten tijde van corona.

Ouderen gebruiken hun telefoon, tablet of laptop/computer vooral om in contact te komen en te blijven met vrienden en familie. Ze doen dit via WhatsApp en door te bellen. E-mail, videobellen, betaalfuncties en apps voor vermaak worden ook veel gebruikt. Informatie over het openbaar vervoer of contact met zorginstellingen zoeken de ouderen online. Digitale hulpmiddelen worden ingezet voor het behouden van eigen regie, bijvoorbeeld bij een beperking, of om de eigen financiën te kunnen doen.

Meer videobellen

Ouderen willen meer gebruik maken van videobellen met meerdere personen, maar behoeven hierbij wel enige vorm van voorlichting of informatievoorziening. Ook financiën spelen een rol. Coaches op afstand en één centrale helpdesk worden door de ouderen zelf geopperd als goede opties. De stem van ouderen is heel belangrijk bij het bepalen van benodigde applicatie en hulp die ze nodig hebben om vertrouwd te raken met digitale communicatiemiddelen. Zo geven de ouderen aan dat toegankelijkheid van de toepassingen en hulpmiddelen voor blinden, slechtzienden en laaggeletterden soms te wensen overlaat. Daarom pleiten zij voor een betere mogelijkheden om die toegankelijkheid te vergroten.