Ideeën om eenzaamheid te voorkomen

Ruim zeventig lezers van Twentsche Courant Tubantia hebben ideeën aangedragen die eenzaamheid onder ouderen kunnen verzachten of voorkomen.

Onderzoekers van de Universiteit Twente hebben op basis daarvan eerste ontwerpen gemaakt voor nieuwe producten. Zij zien dat er wel vraag is naar virtuele oplossingen maar dat ze niet te technisch mogen zijn, anders schrikken ze af en kunnen ouderen er niet mee overweg.

Lamp op afstand bedienen

Een van de ideeën is mensen virtueel samen te laten samen eten. Ook is er een lamp bedacht die bij een alleenstaande oudere in huis staat, maar door bijvoorbeeld de kinderen op afstand kan worden bediend. “De kleur van het licht geeft een boodschap, van ik ben thuis, ik denk aan je tot slaap lekker.”

Virtueel op reis

Verder wordt bijvoorbeeld gewerkt aan de ontwikkeling van een virtuele wereld die zonder hulp van buitenstaanders makkelijk bediend kan worden door ouderen zelf. “Waar ik eerst alleen een soort virtuele woonkamer wilde maken, waar ouderen met elkaar kunnen kletsen vanuit de comfort van hun eigen huis, maak ik nu een programma waar ze ook naar andere locaties op de wereld kunnen reizen, samen of alleen”.

Testen met proefpersonen

De reacties worden volgens Tubantia nu geanalyseerd en zullen leiden tot een wetenschappelijk artikel. De hierop gebaseerd diensten en technologieën worden doorontwikkeld binnen het Europese Pharaon-project. Te zijner tijd komt er een publiekelijk toegankelijke lezing over. Binnen een jaar hopen de onderzoekers testen te kunnen doen met Nederlandse proefpersonen.