Waarom is er geen ouderenreclassering?

De Friese advocaat Bart Canoy, die zich al jaren inzet voor het lot van oudere gevangenen, vindt volgens BN De Stem dat nog veel winst valt te behalen aan de kant van de reclassering. “De reclassering kent een tak die zich bezighoudt met jongeren. Maar waarom is er geen ouderenreclassering?”

Wat bezielt iemand om op zijn oude dag een misdrijf te plegen? In het rapport ‘De toename van 60+-criminaliteit in Nederland’ noemen onderzoekers van Tilburg University verveling en sociaal isolement als de belangrijkste oorzaken van crimineel gedrag onder ouderen. ‘Ook verslavingsproblematiek kan een verklaring zijn’, schrijven zij. ‘De afhankelijkheid van veelal kostbare verdovende middelen, met daarbij een gebrek aan liquide middelen, noopt wellicht tot delinquent gedrag, zoals diefstal en geweld.’

Maatschappelijke opgave

Canoy voegt daar in BN De Stem nog een oorzaak aan toe: domweg niet rond kunnen komen. “Ouderen kunnen in tegenstelling tot 65-minners niet zo gemakkelijk hun inkomsten opkrikken door meer te gaan werken. Eigenlijk, zegt Canoy, is één ding nóg beter dan sleutelen aan de rechtspraak of 65-plus-gevangenissen bouwen. Zorgen dat ouderen niet eenzaam zijn of in geldnood komen. Maar dat is een maatschappelijke opgave.”