Veel verborgen armoede

Slechts één zin hoorde Gerben Boskma (79) uit Harlingen de koning uitspreken over zijn leeftijdsgroep de ouderen, zegt hij in de Leeuwarder Courant, die hem op Prinsjesdag om een reactie vroeg.

Zelf heeft deze alleenstaande oudere het goed, maar in zijn omgeving ziet hij wel steeds meer leeftijdsgenoten worstelen met hun financiën. “Mensen die een klein pensioentje hebben of alleen AOW hebben, zijn echt aan het sappelen”, zegt hij. “Ze wonen vaak in slecht geïsoleerde huizen en moeten nadenken over wat ze wel en niet kunnen doen. Uitgaan is er niet meer bij, of ze doen de dure auto weg. Er is veel verborgen armoede onder ouderen. Hopelijk wordt met de maatregelen tegen armoede ook aan hen gedacht.”

Afstand naar zorg steeds groter

De koning sprak in een korte bondige zin uit dat het kabinet voor ouderen werkt aan meer zelfstandige woonvoorzieningen en voor goede zorg dichtbij. Boskma heeft vooral bij dat laatste zijn twijfels, reageert hij in de Leeuwarder Courant. “De zorg komt juist steeds verder van ons af te staan. In de stad valt het nog mee, maar in de dorpen worden de afstanden naar zorg steeds groter.”

We hebben elkaar hard nodig

In de Troonrede ontbrak volgens Boskma vooral de verbinding. Zelf heeft hij als voormalig CDA-raadslid en actief lid van Stichting Friese Ouderenbonden altijd geprobeerd om actief deel te nemen aan de samenleving. “Het had van mij wel wat meer mogen gaan over welke kant we met zijn allen op willen. We hebben elkaar zo hard nodig, maar we zijn zo hard aan het individualiseren. De tegenstellingen worden alleen maar groter.”