Doe cursus Eerste Hulp bij Ouderenzorg

De informele, vrijwillige zorg neemt af. Geef werknemers die binnenkort met pensioen gaan daarom een cursus ‘Eerste Hulp bij Ouderenzorg’, zodat ze als maatschappelijke reservisten zijn op te roepen. Dat schrijft Gerard Hazenkamp, oud-bondsvoorzitter van de Protestants Christelijke Ouderenbond, in het Nederlands Dagblad.

Werkgevers zouden de cursus op hun kosten moeten aanbieden – met de nodige sociale en burgerschapsdrang. “Zie het als een vorm van post-personeelsbeleid. Gediplomeerden kunnen dan worden ingezet voor alle niet-professionele werkzaamheden ten dienste van kwetsbare ouderen. Dat kun je doen via een bemiddelingsbureau dat door gemeenten wordt gefaciliteerd”, aldus Hazenkamp in het Nederlands Dagblad.

Korting op zorgpremie

Hun diensten kunnen, zo is het idee van de voormalige PCOB-voorzitter, worden ingeroepen door ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties, woongroepen, sociale steunpunten in buurt of wijk en uiteraard ook door ouderen zelf. “De gediplomeerden zelf zouden van hun ziektekostenverzekeraars een korting op hun premie kunnen krijgen die hoger wordt naarmate zij zich meer beschikbaar stellen voor dienstverlening.”

Minder angst voor ouder worden

Preventief is volgens Hazenkamp  de cursus ook van betekenis voor de cursisten zelf. Zij leren hoe ze hun fysieke, psychische en sociale vitaliteit kunnen behouden en ‘uitdovend gedrag’ kunnen voorkomen. Hazenkamp beschrijft in het Nederlands ook hoe de cursus kan leiden tot toenemende solidariteit. met afnemende angst voor het ouder worden.