Senioren aan Zet in Hoogeveen

In oktober zijn er in de gemeente Hoogeveen twee activiteiten voor senioren: op 6 oktober Senioren aan Zet en op 11 oktober en de Verkeerstheaterquiz “Hoe zat dat ook alweer”

“Met als doel het stimuleren van sociale interactie en het luisteren naar de stem van onze senioren, organiseren gemeente Hoogeveen, Stichting Welzijnswerk, en het Seniorenplatform Hoogeveen gezamenlijk een inspirerend evenement getiteld Senioren aan Zet! op 6 oktober in de Tamboer.”

Gesprekstafels

Verschillende gesprekstafels worden ingericht om senioren de gelegenheid te bieden hun gedachten te delen over wat er al gebeurt in de gemeente en wat er nog ontbreekt. Gespreksonderwerpen omvatten onder andere: wonen, vrije tijd, vervoer, sport en beweging.

Infomarkt

Er is een Senioren Infomarkt met onder andere informatie over sporten voor senioren, valpreventie door Sport Drenthe, SWW Hoogeveen, het Consumentenplatform Openbaar Vervoer Drenthe, Seniorzorgmakelaars, ANWB, en verschillende bedrijven die toerisme, recreatie, en vervoersmogelijkheden aanbieden.

Themagesprekken

Na de opening door wethouder Niek Wind is er eerst een optreden van de Historische Vereniging: “Hoe seniorvriendelijk was Hoogeveen in 1900? Welke activiteiten werden er toen georganiseerd?” Themagesprekken zijn er over Wonen, vrijetijdsbesteding; Sport en bewegen; Vervoer, omgevingsverkeer; Gezond leven; Ontmoeting, meedoen en vrijwilligerswerk.  Ook staat het Danspaleis geprogrammeerd.

Verkeerstheaterquiz

Op 11 oktober organiseert het Seniorenplatform Hoogeveen in samenwerking met het onderwijsadviesbureau Drenthe een Verkeerstheaterquiz met als titel “Hoe zat dat ook alweer?” “Dit wordt een gezellige reis terug in de tijd, waar senioren in teamverband met leeftijdgenoten kunnen deelnemen.”