Pleidooi voor burgerforum senioren

Hoewel 65-plussers twintig procent van de Nederlandse bevolking uitmaken, zijn ze als bevolkingsgroep amper vertegenwoordigd in de politiek. Thijs Udo (ex-Kamerlid VVD) vindt dat het parlement zich dit moet aantrekken en het ouderengeluid moet organiseren omwille van een gezonde democratie, schrijft hij in de Telegraaf.

De politieke invloed van de senioren is tot een minimum gedaald. Dat is mede te wijten aan de senioren zelf; ouderenpartijen hebben zichzelf kibbelend en kijvend om zeep geholpen. En zo is een immense bevolkingsgroep (4,5 miljoen zestigplussers) niet of nauwelijks vertegenwoordigd.

De kansen liggen er

Tot dusver is nog geen serieuze ouderenbeweging in dit gat gesprongen, aldus Udo in de Telegraaf. “De kansen liggen er. Naast het (ingetrokken) referendum zijn er andere meer bescheiden vormen van burgerparticipatie mogelijk. De instelling van een landelijk senioren-burgerforum ligt voor de hand om toch nog enige invloed op politiek Den Haag uit te oefenen. “

Signaal naar kabinet en Kamer

In de Tweede Kamer zou men hier meer oog voor moeten hebben. Het kan en mag niet zo zijn dat vergrijzend Nederland politiek slechts door de bekwame senator Martin van Rooijen wordt vertegenwoordigd, merkt Udo in de Telegraaf op. “Het ontbreken van senioreninbreng mag een duidelijk signaal zijn naar kabinet en Kamer.”

Neem bevolkingsgroep serieus

“Een gezonde democratie vereist een burgerforum voor senioren, waarin plaats is voor concrete politieke voorstellen en er vanuit de politiek een luisterend oor is voor de belangen en idealen van juist deze burgers. Kabinet, Tweede Kamer, organiseer het, inclusief het ingetrokken referendum. Neem deze bevolkingsgroep serieus en behandel ze met respect en niet als tweederangs burgers.”