Ouderen Den Haag tevreden over hun stad

Ouderen geven de stad Den Haag een goede voldoende voor seniorvriendelijkheid. Ze zijn erg tevreden over hun eigen woning.

De openbare ruimte en gebouwen in Den Haag scoren lager. Mensen met een rollator of rolstoel, slechtere gezondheid en met een lager inkomen zijn wat minder tevreden over Den Haag als seniorvriendelijke stad. Dit blijkt uit de Monitor Den Haag Seniorvriendelijke Stad die in 2020 door het lectoraat Urban Ageing van De Haagse Hogeschool is uitgevoerd in samenwerking met Hulsebosch Advies en AFEdemy in opdracht van de gemeente Den Haag.

Meten en meepraten

Om de tevredenheid onder De Haagse ouderen te meten, ontwikkelden en testten de opdrachtnemers de vragenlijst Age-Friendly Cities and Communities Questionnaire (AFCCQ): een wereldprimeur omdat nog nergens ter wereld een integraal kwantitatief meetinstrument bestond. Naast het invullen van de vragenlijst konden ouderen ook meepraten in stadsateliers die in alle stadsdelen zijn georganiseerd.

Verhuizen

De meeste ouderen willen niet verhuizen omdat zij hiertoe vele barrières zien. Toch denkt bijna een derde van de Haagse ouderen aan verhuizen omdat zij toekomstbestendig willen wonen. Het advies aan de gemeente is daarom meer aangepaste woningen te bouwen en wooncoaches voor hulp bij verhuizen aan te stellen.

Sociale participatie

De Haagse ouderen waarderen het beschikbare aanbod voor ontmoeting positief gewaardeerd en zijn vaak bereid anderen te helpen. Toch voelt meer dan de helft van de ondervraagden zich eenzaam. Ze zijn extra bezorgd vanwege coronatijd. Het advies aan de gemeente is meer laagdrempelige ontmoetingsplekken te creëren en de mogelijkheden tot een zinvol leven te verruimen.