Open service platforms ouderenzorg

“Online open service platforms om ouderen en zorginstellingen te ondersteunen zijn niet meer weg te denken. Zij voorzien in de connectie tussen de individuele gebruiker met de zorgaanbieder, bijvoorbeeld voor onderlinge communicatie, voor data-uitwisseling en -analyse en leefstijladviezen of opvolging.”

“Ook langer thuis wonen kan worden ondersteund met een platform dat sensors uitleest, analyseert en indien nodig bijstelt of alarm slaat. Kortom, er is veel mogelijk en er zijn platforms in vele vormen en maten.”

Wensen van gebruikers

Het PlatformUptake.eu project heeft tot doel overzicht te bieden van alle beschikbare open service platforms, deze te verzamelen en verder uit te breiden in Europa. “Hiertoe is het nodig dat wij meer leren over de wensen en vragen van gebruikers, zoals ouderen, zorginstellingen, gemeenten en zorgverzekeraars. Wij willen graag leren welke barrières en succesfactoren er zijn die de groei van open platforms beïnvloeden. Ook horen we graag wat de wensen zijn van gebruikers. Anderzijds biedt de workshop meer informatie over wat open service platforms zijn, wat ze bieden, hoe ze omgaan met privacy van gegevens en wat ze kosten.”

Workshop 4 februari

In een online workshop op 4 februari van 14.00-15.15 uur wordt ingegaan op deze onderwerpen. Tijdens de workshop is volop ruimte voor het stellen van vragen en het delen van ideeën tot verbetering. De workshop wordt gehouden in het Nederlands. Deelnemers uit België en Nederland zijn uitgenodigd.

Ad van Berlo (Smart Homes) zit de workshop voor. Frederic Lievens (Lievens Lanckman) licht het PlatformUptake.eu project nader toe. Aschwin Geerts (Verkerk.com) zal meer vertellen over het Verkerk online platform en wat zij doen in de ouderenzorg. Elisabeth de Vries (Saffiergroep) en Bart Degryse (Wit-Gele Kruis) zullen toelichten wat hun ervaringen zijn met open service platforms en wat zij hiervan verwachten. Willeke van Staalduinen (AFEdemy, age-friendly environments academie) zal kort ingaan op het gebruik van open service platforms om smart healthy age-friendly environments te realiseren.