Koude maaltijd geen probleem

Ondanks de onrust vooraf hebben ouderen in Altena over het algemeen geen moeite gehad met de overgang van een warme naar een koude maaltijdlevering. Dat blijkt volgens AD Rivierenland uit een enquête. Zo’n driekwart van de respondenten vindt dat de verandering goed is verlopen.

De toenmalige welzijnsinstelling Trema, nu Surplus, kondigde eind vorig jaar een wijziging aan in de maaltijdvoorziening. Ouderen ontvangen sinds half januari drie keer per week koelverse maaltijden die ze zelf moeten opwarmen. De welzijnsinstelling koos hiervoor, omdat de warme maaltijdservice een te grote prijsstijging voor de afnemers zou betekenen in het nieuwe jaar.

Tevreden over hulp

Over de nieuwe maatregel kwamen veel klachten binnen. Burgemeester en wethouders beloofden de vinger aan de pols te houden. De tevredenheid is onderzocht. De helft van de gebruikers heeft een vragenlijst ingevuld, aldus AD Rivierenland. Daarvan is driekwart tevreden over de hulp bij de overstap van warme naar koelverse maaltijden en over de kwaliteit van de maaltijden. Ongeveer een tiende van de respondenten is ontevreden over de verschillende aspecten van de maaltijdvoorziening.