Belevenissen van een Haagse senior-met-WMO-indicatie op zoek naar de Regiotaxi

In Den Haag hebben in de huidige situatie hooguit die Hagenaars met mobiliteitsbeperking toegang tot de gesubsidieerde Regiotaxi die een groot doorzettingsvermogen en aanzienlijke bureaucratische en digitale vaardigheden hebben, schrijft Marja Pijl. “Dat is onjuist. De Regiotaxi moet op korte termijn met een simpele procedure, digitaal en niet-digitaal, toegankelijk worden gemaakt voor alle Hagenaars die recht hebben op AV070.” Marja Pijl zette haar persoonlijke ervaringen op papier: Belevenissen van een Haagse senior-met-WMO-indicatie op zoek naar de Regiotaxi.

Niet bevorderlijk voor het sociale contact

Begin 2023 kreeg ik een indicatie voor collectief aanvullend vervoer waarmee ik toegang kreeg tot AV070 en Valys. Deze voorzieningen bleken redelijk (AV070) tot uitstekend (Valys) te werken. Maar wat niet werkte was het vervoer naar plaatsen als Delft, Wassenaar, Voorschoten, Leiden, Zoetermeer, het Westland of Katwijk.

Ik kon er wel komen met de Regiotaxi, maar het leek er op alsof ik het volle tarief voor particulier collectief vervoer moest betalen. Na verschillende telefoontjes bleek mij bij voorbeeld, dat een enkele reis naar het centrum van Delft € 12,90 zou kosten zodat een bezoek aan een vriendin mij op €25,80 zou komen te staan. Niet bevorderlijk voor het sociale contact.

Waarom geen gereduceerd tarief?

Maar als ik recht heb op AV070 en Valys, waarom zou ik dan niet in aanmerking komen voor een gereduceerd tarief in de regio? De Regiotaxi verwees mij naar de gemeente maar de ambtenaar van de gemeente bleef vrij onduidelijk. Ook het internet bood niet de informatie waarnaar ik zocht. Wel zag ik dat andere regiogemeenten een heel eenvoudige regeling hadden zodat mensen met een pas voor aangepast lokaal vervoer daarmee ook een gereduceerd tarief konden krijgen voor de Regiotaxi.

Niet erg klantvriendelijk

Dus nog maar eens geprobeerd en gebeld met de afdeling WMO van de gemeente Den Haag. De ambtenaar legde mij na enig doorvragen uit dat er wel een vergoeding gegeven kon worden voor de Regiotaxiwanneer ik daar regelmatig gebruik van zou moeten maken  –  overigens zonder uit te leggen waarom, waartoe of hoe regelmatig  –  of wat de hoogte van het tarief zou zijn. Ik zou daarvoor ofwel een persoonsgebonden budget moeten aanvragen ofwel aan het einde van het jaar de rekeningen bij de gemeente moeten indienen en dan zou mij een bedrag gerestitueerd worden. Het klonk allemaal omslachtig, bureaucratisch en niet erg klantvriendelijk. Hoe zou ik dan zo’n regeling kunnen krijgen? Dan moet u met de afdeling WMO van de gemeente bellen zei de ambtenaar van de afdeling WMO van de gemeente. En verder niets. Ik was met stomheid geslagen, zozeer dat ik het gesprek beëindigde.

Ik laat het er niet bij zitten

Maar een tijdje later dacht ik: ik moet het hier toch niet bij laten zitten. Opnieuw gebeld met de gemeente afdeling WMO. Ik wist dus dat er een mogelijkheid was om toegang te krijgen tot een gereduceerd tarief en vroeg de ambtenaar hoe dit te verkrijgen. Dat moet u op de website aanvragen zei de ambtenaar.  Dus ik toch weer naar de website. Gelukkig heb ik rudimentaire digitale vaardigheden en een (oude) computer, wat niet iedere leeftijdgenoot van mij (87) kan zeggen.

Misschien toch een andere afdeling

Bij de zoekfunctie op de website van de gemeente de zoekterm Regiotaxi ingetikt. De informatie die dat opleverde ging over restitutie van de kosten in geval de Regiotaxi een dienst van AV 070 had overgenomen. Verder niets. Dat was niet op mij van toepassing. Ik kwam op een gegeven moment wel bij een telefoonnummer dat ik kon bellen als ik er niet uit kwam.  Ditmaal niet het 14070 nummer maar een gewoon stadsnummer. Dat stemde mij hoopvol: misschien kreeg ik toch een andere afdeling die mij wel kon helpen. Helaas, het was gewoon de afdeling WMO die mij weer verwees naar de website en zei dat ik een WMO-melding moest doen. Ik zei dat ik dat al had gedaan om toegang te krijgen tot AV070.Deze ambtenaar keek in mijn dossier, zij constateerde dat dat zo was en dat ik wel in aanmerking zou komen voor de Regiotaxi met reductie maar ik moest het toch echt via de website aanvragen. Dus nog maar eens gezocht op de website. Via de doorkiesmogelijkheid ontoereikend vervoer kwam ik terecht bij het formulier voor een WMO-melding. Het formulier opnieuw ingevuld, ingestuurd en gewacht op de dingen die zouden komen.

Maanden wachten op besluit

Dat gebeurde sneller dan ik had verwacht. Op een avond werd ik omstreeks 6 uur gebeld en de ambtenaar begon het gesprek zeggend dat ik zo’n telefoontje misschien niet had verwacht op dit tijdstip. Inderdaad een ongewoon tijdstip. Haar boodschap was echter dat ik geen gereduceerd tariefvoor de Regiotaxi zou krijgen. Hoezo, zei ik, ik heb toch ook recht op AV070 en Valys, waarom dan niet op de Regiotaxi? Neen dat kon niet zei de ambtenaar. Hoe kan dat dan, vroeg ik, twee van uw collega’s hebben mij duidelijk gemaakt dat ik dat wel zou kunnen krijgen. Neen het kon echt niet. Ik bleef niet-begrijpend doorvragen en tenslotte zei de ambtenaar dat er een regeling was, volgens welke de Regiotaxi alleen voor mensen was die een indicatie van voor 2018 hadden. Waar kwam dit nu weer vandaan? Zoiets had ik nog nooit gehoord, terwijl ik toch vrij goed op de hoogte ben. Het leek me ook erg onlogisch. Ik besloot dus maar even vol te houden en bleef doorvragen. Uiteindelijk zei de ambtenaar dat ze de WMO-melding dan maar liet staan, dan zou ik weer een gesprek met een ambtenaar krijgen en dan zou er wel  een besluit komen. Over 3 à 4 maanden want zo lang was de wachttijd.En dus blijven Wassenaar, Leiden, Delft en een aantal andere gemeenten in de omgeving van Den Haag voorlopig alleen bereikbaar tegen hoge kosten of met de inzet van vrijwilligers, wat ook nog vrij prijzig is.

Ingewikkeld en onoverzichtelijk

Hagenaars met beperkte mobiliteit die gebruik willen maken van voor hen geschikt vervoer hebben 4 voorzieningen nodig willen zij bestemmingen zowel vlakbij huis als op iedere andere afstand in Nederland kunnen bereiken: de Wijkbus, AV070, de Regiotaxi en Valys. Dat is flink ingewikkeld en onoverzichtelijk.

De wijkbus draait op vrijwilligers, AV070 is een gemeentelijke voorziening die onder de WMO valt, Valys is landelijk geregeld en landelijk gefinancierd, maar de Regiotaxi valt nergens onder, omdat de regio geen bestuursniveau is. Dus zijn de gemeenten in dit gat gesprongen en de meeste gemeenten hebben daarvoor een begrijpelijke regeling getroffen. In Den Haag is ook iets geregeld maar wat?

Is de regeling zo onduidelijk dat de ambtenaren het ook niet begrijpen? Zijn de ambtenaren zo slecht geïnformeerd dat zij niet in staat zijn de juiste informatie te geven of is er een instructie dat zij moeten proberen burgers te ontmoedigen deze voorziening aan te vragen?