Pionieren met Ouderenpraktijk

Het belang van inspraak van specialisten ouderengeneeskunde in netwerksamenwerking bij de zorg voor kwetsbare ouderen. Daarover gaat een artikel vanuit de artsenfederatie KNMG in Medisch Contact.

Samenwerking tussen zorgprofessionals in de dagelijkse praktijk van zorg en behandeling aan kwetsbare patiënten is in beweging. Zo bestaan er mooie voorbeelden van netwerken in de eerste lijn. “Hierin tonen specialisten ouderengeneeskunde medisch leiderschap. Voor duurzame samenwerking in de eerste lijn is het essentieel om goede afspraken te maken en te onderhouden waarbij aandacht is voor wie betrokken wordt, waarom dit werkt in de regio en het vastleggen van samenwerkingsafspraken.” De vorm kan echter verschillen. Dit blijkt uit voorbeelden van de organisaties Ouderenpraktijk Friesland en tanteLouise waar specialisten ouderengeneeskunde betrokken zijn.

Volledig gericht op eerstelijnszorg

De drie specialisten ouderengeneeskunde van de Ouderenpraktijk Friesland richten zich volledig op eerstelijnszorg. Zij werken samen met huisartsen bij de zorg voor kwetsbare ouderen. Als Ouderenpraktijk Friesland hebben zij volgens het artikel in Medisch Contact echt als pionier moeten starten en veel leiderschap moeten tonen: ‘Wij willen graag dat de kwetsbare oudere passende zorg en behandeling krijgt, ongeacht waar iemand woont. ‘Naast de samenwerking tussen de zorgverleners vraagt dit om aanpassingen van de huidige financiering. Gelukkig worden daarin nu eerste stappen gemaakt en hier zijn we ook bij betrokken.’

Dagelijks overleg over beste zorg

Bij tanteLouise neemt een specialist ouderengeneeskunde deel aan een samenwerking van het Bravis ziekenhuis gericht op revalidatie na een CVA. De neuroloog, CVA-verpleegkundige, ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist, revalidatiearts en specialist ouderengeneeskunde overleggen elke dag over de beste zorg voor de patiënt. ‘Patiëntenzorg kan met oog op de toekomst door het creëren van één regionaal samenwerkingsverband nog meer verbeteren, maar dan moeten we als specialist ouderengeneeskunde onze plaats opeisen en input geven op het medisch-inhoudelijke beleid.’