Inhoudelijke meerwaarde collectiviteiten

Zilveren Kruis is verbaasd over het voornemen van minister Van Ark om per 1 januari 2023 de collectiviteitskorting af te schaffen.

Onderzoek in opdracht van de minister voor Medische Zorg en Sport toont volgens de grootste zorgverzekeraar juist aan dat de zorginhoudelijke meerwaarde van collectiviteiten toeneemt, terwijl het aantal collectiviteiten zonder meerwaarde daalt.

Overhaast

De besluitvorming is volgens Zilveren Kruis overhaast. “Er is geen sprake van een serieuze evaluatietermijn, zoals gebruikelijk. De maatregel veegt de jarenlange investeringen in preventie en gezondheid voor werknemers, patiënten en chronisch zieken, senioren en mensen met een laag inkomen in een keer van tafel.” Dit bevreemdt volgens de verzekeraar des te meer, gezien de beweging naar meer preventie en gezondheid die het Kabinet juist wil inzetten.

Zelfredzaamheid

“Zilveren Kruis en andere zorgverzekeraars investeren al lang in zorginhoudelijke afspraken voor collectiviteiten. Dit leidt tot verschillende maatschappelijke baten zoals meer duurzame inzetbaarheid, maatschappelijke participatie, zelfredzaamheid, mantelzorg en het voorkomen van schulden. We doen dit voor specifieke groepen verzekerden zoals werknemers, patiënten en chronisch zieken, ouderen en mensen met een laag inkomen voor wie dit uiterst relevant is.”