Grote regionale verschillen woningbehoefte

Nederland heeft tot 2040 behoefte aan 450.000 nieuwe woningen voor ouderen om de gevolgen van de vergrijzing goed op te vangen.

Regionaal zijn er aanzienlijke verschillen. Zo moeten in de regio Rotterdam twee van de drie nieuwe woningen levensloopbestendig worden; in de regio Amsterdam ‘slechts’ een op de vier.

Buiten de Randstad

Ook buiten de Randstad zijn de verschillen tussen de regio’s groot. Zo is in de provincie Flevoland relatief weinig behoefte aan woningen waar ouderen kunnen blijven wonen, ook als zij slecht ter been zijn of thuis zorg nodig hebben. Maar in bijvoorbeeld West-Brabant is die behoefte juist heel groot.

Onderzoek

Dat blijkt uit onderzoek van Zilveren Kruis en Syntrus Achmea Real Estate & Finance, in samenwerking met ABF Research. De twee Achmea-onderdelen hebben voor alle 31 zorgregio’s in Nederland de behoefte aan levensloopbestendige woningen in kaart gebracht.

Aan de slag

“Deze informatie laat duidelijk zien wat er per regio nodig is om in de toekomst alle ouderen een passend thuis te bieden. Een woning die aansluit op hun behoeften en waar zorg dichtbij beschikbaar is. Daarmee kunnen we ook de stijgende zorgvraag in combinatie met het personeelstekort in de zorg het hoofd bieden en stimuleren we de doorstroming op de woningmarkt. Met onder meer zorgaanbieders en gemeenten gaan wij aan de slag om te zorgen dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven”, zegt Georgette Fijneman, directievoorzitter van Zilveren Kruis.