Woonzorgwijzer Plus kijkje in de toekomst

 

Het transmurale samenwerkingsverband van zorgorganisaties in de regio Zuid-Holland Zuid, stichting Drechtzorg, en vvt-alliantie Waardenland hebben de behoefte aan ouderenzorg in deze regio nauwkeurig in kaart gebracht. Dat meldt Skipr.

Hoeveel levensloopbestendige woningen zijn er precies nodig? In welke wijk ontstaat de grootste vergrijzing? Zijn er voldoende supermarkten, huisartspraktijken en bushaltes op loopafstand?

Met één druk op de knop wijk in beeld

“Met één druk op de knop kunnen betrokken partijen zien wat de demografische gegevens zijn van een bepaalde wijk, waar in de toekomst behoefte aan gaat zijn en waar eventuele problemen te verwachten zijn. Het geeft je een kijkje in de toekomst, waardoor het maken van een beleidsplan veel doelmatiger kan”, aldus de projectleider van deze Woonzorgwijzer Plus tegen Skipr.