Vitaal en minder vitaal bij elkaar wonen

Rotterdam en buurgemeenten krijgen er de komende jaren tienduizenden 65-plussers bij en dat heeft grote gevolgen: voor de senioren zelf, maar ook hun families. AD Rotterdams Dagblad begint zaterdag een serie die in beeld brengt hoe met man en macht gewerkt wordt aan oplossingen.

In de zorg is iedereen ervan doordrongen dat het ‘meer en beter’ moet maar bovenal ‘helemaal anders’. Zorgbestuurder Arjan Bandel zegt vanuit samenwerkingsverband RotterdamseZorg: “Dat betekent dat we óók zelf, de partner, naaste en buurman actie moeten ondernemen en meer naar elkaar moeten omkijken. We zullen mensen moeten verleiden, bijvoorbeeld door meer woonvormen te creëren waarin vitale en minder vitale ouderen bij elkaar wonen.”

Onrealistisch en onhaalbaar

Dat dit niet vlot, liet de Rekenkamer Rotterdam twee jaar geleden zien, aldus AD Rotterdams Dagblad. Gemeentelijke plannen om ouderen bij te staan werden bestempeld als ‘onrealistisch’ en ‘onhaalbaar’. Van 81 maatregelen in de rapportage Rotterdam Ouder en Wijzer bleken er 80 onuitvoerbaar.

Het moet vooral slimmer

Als zieken- en verpleeghuizen de komende tien jaar niet over meer verpleegbedden (nu zo’n 3000 in de gehele regio) en personeel beschikken, moet de gezondheidszorg vooral slimmer worden. Zorg en controle vanuit huis via apps, beeldscherm, robots en andere digitale handigheidjes staat hoog in het vaandel.