Verpleeghuizen zijn zo gek nog niet

Het kabinet wil dat zieke ouderen, die nu nog naar een verpleeghuis gaan, thuis intensieve medische zorg kunnen krijgen. Zorgverzekeraar DSW voorziet in Trouw grote, praktische problemen.

Dirk Wolbers, manager zorg van zorgverzekeraar DSW, wijst op het personeelstekort in de zorg en de sombere scenario’s die alleen maar grotere tekorten voorspellen. “Dan is het sommetje simpel: dat gaat niet passen”, zegt hij. Wolbers denkt dat de plannen van het kabinet misschien wel haalbaar zijn als alle zorg- en hulpbehoevende ouderen dicht bij elkaar gaan wonen, zodat zorgpersoneel weinig tijd kwijt is met reizen van de ene oudere naar de andere.

Clusteren weinig realistisch

Maar dat ‘clusteren van ouderen’ is, zeker gezien de huidige problemen op de woningmarkt, weinig realistisch, zegt Wolbers in Trouw. Daar moeten speciale seniorencomplexen voor gebouwd, zoals in Vlaardingen en Schiedam al zijn gerealiseerd voor zo’n 200 bewoners. “Maar dat is natuurlijk lang niet genoeg. Dit vereist veel meer afstemming tussen zorgverzekeraars, zorgverleners, woningcorporaties en gemeenten.”

Verpleeghuis geen luxe

Wat dat betreft zijn de bestaande verpleeghuizen zo gek nog niet, vindt hij volgens Trouw: daar wonen hulpbehoevende ouderen immers standaard dicht bij elkaar. “Minister Helder doet het voorkomen alsof wonen in een verpleeghuis een luxe is, maar dat is natuurlijk niet zo. Daar komen mensen omdat het thuis echt niet meer gaat en verpleeghuizen zullen we nog hard nodig hebben.”