Tijd van groot belang in levenseindezorg

Wanneer wordt het overlijden met dementie als een ‘goede dood’ gezien? De manier waarop mensen tijd ervaren, blijkt hierin allesbepalend te zijn.

 

Wanneer iemand sterft, hoe lang het stervensproces duurt en of naasten dit proces ervaren als wachten of dat zij het te snel vinden gaan, beïnvloeden hoe de dood ervaren wordt. In het streven naar een goede dood proberen mensen de duur van het naderend levenseinde te beïnvloeden en op die manier iets van controle te krijgen. Dit beeld schetst medisch antropoloog Natashe Lemos Dekker in haar proefschrift, waarop zij vrijdag 4 september promoveert aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

 

Tijd koesteren en maken

Het is belangrijk dat professionals in de zorg voor dementie meer ruimte en tijd krijgen, stelt Lemos Dekker tot besluit. ‘Zij doen heel erg hun best, maar het is lastig als je bijvoorbeeld met z’n tweeën op een groep van veertien cliënten staat. Tijd zou geen schaars goed moeten zijn dat in lijsten en formulieren gerapporteerd moet worden, maar iets dat gekoesterd en gemaakt kan worden: tijd om met elkaar ervaringen uit te wisselen, tijd om aan het bed te door te brengen, tijd om familie te ondersteunen, en tijd voor de kleine handelingen en interacties die we niet kunnen meten. Tijd is dus ook heel letterlijk van groot belang in de levenseindezorg.’