‘Thuis in het verpleeghuis’

Een verpleeghuis moet voor de bewoners en mantelzorgers voelen als een thuis. Dat is de strekking van een brief van Patiëntenfederatie Nederland aan de Tweede Kamer, die volgende week spreekt over verpleeghuiszorg en langdurige zorg aan huis.

Het is volgens de Patiëntenfederatie daarom nodig dat mensen die een verpleeghuis kiezen goede informatie hebben over dat verpleeghuis en wat daar de mogelijkheden zijn voor cliënten. Daarbij kunnen de ervaringen van mensen die er al wonen een rol spelen.

Persoonsgerichte zorg

“Er ligt nog steeds een uitdaging om persoonsgerichte zorg met bewoner, mantelzorger(s) en naasten verder te ontwikkelen zodat ‘thuis in het verpleeghuis’ overal in Nederland praktijk is. In de samenwerking met veldpartijen rondom kwaliteit gaan ook wij die uitdaging aan en maken we stappen.”

Uitgestelde vraag

Op dit moment zijn leegstand en tegelijk lange wachtlijsten voor de Patiëntenfederatie tekenend voor de situatie in de verpleeghuizen. Die leegstand komt ook door de corona-epidemie. Het zou kunnen dat als de epidemie voorbij is relatief veel mensen weer opgenomen worden in een verpleeghuis. Het is belangrijk dat mensen dan informatie hebben om te kunnen ‘kiezen’ voor een passend verpleeghuis en weten waar ze op kunnen letten.