Sociaal isolement en mondgezondheid

Sociaal isolement wordt in verband gebracht met een vergroot risico op mortaliteit, cognitieve achteruitgang, valincidenten en verminderde weerstand tegen infecties.

Het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde meldt dat onderzoekers in Japan in een onderzoek onder zelfstandig wonende 65 plussers aantoonden dat deelnemers met minder dan 9 gebitselementen een 79% grotere kans hebben in een sociaal isolement te belanden dan deelnemers met minimaal 20 gebitselementen.