Polyfarmacie bij ouderen is maatwerk

De aanpak van polyfarmacie bij ouderen is complex, aldus een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Er is niet alleen kennis vereist van de farmacologische effecten van geneesmiddelen, maar ook een goede samenwerking tussen de patiënt, voorschrijvers en apothekers in meerdere settingen, mantelzorgers en eventueel thuiszorg- of verpleeghuismedewerkers.

Er zijn dan ook veel richtlijnen, hulpmiddelen en websites op het gebied van polyfarmacie. Zo bieden de richtlijn ‘Polyfarmacie bij ouderen’, de daaraan gerelateerde modules en kennisdocumenten en de geneesmiddelenrapporten van het Expertisecentrum Pharmacotherapie bij Ouderen handvatten voor om polyfarmacie aan te pakken. Rationele farmacotherapie bij ouderen met polyfarmacie is volgens het NTvG-artikel maatwerk, gebaseerd op de hulpvraag van de patiënt. Daarbij passen geen harde geboden of verboden, maar worden telkens de voor- en nadelen van medicijnen tegen elkaar afgewogen in het licht van het functioneren van de patiënt en zijn of haar toekomstverwachtingen.