Op weg naar De Goede Nieuwe Tijd

Hoe houden we professionele zorg en hulp in de Hoeksche Waard beschikbaar voor wie dat nodig heeft? En hoe zorgen we ervoor dat er voor iedere inwoner van de Hoeksche Waard ook in de toekomst een fijne woning is, die past bij wat hij of zij nodig heeft? Daarover tekenden de gemeente en verschillende partijen op het gebied van wonen, welzijn en zorg een samenwerkingsovereenkomst. Daarin maken zij afspraken over hoe zij samen met inwoners van de Hoeksche Waard de veranderingen vormgeven die nodig zijn in wonen, welzijn en zorg.

Andere woningen

“Om de houdbaarheid van de zorg te kunnen blijven garanderen, staan we voor grote veranderingen in onze gemeente”, zegt wethouder Robin Heij (Wonen). Er zijn andere woningen en woonvormen nodig. Zo zijn er al innovatieve woonvormen waar mensen van alle leeftijden samenwonen en elkaar helpen.”

De Goede Nieuwe Tijd

“Als we professionele zorg beschikbaar willen houden voor de mensen die het nodig hebben, dan vraagt dat iets van ons allemaal. Dat is de kern van de verandering”, zegt wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat (Zorg en Welzijn). De samenwerkende partners starten hiertoe de gezamenlijke campagne De Goede Nieuwe Tijd Hoeksche Waard. Met die campagne worden inwoners van de Hoeksche Waard uitgedaagd en uitgenodigd om met elkaar en met de organisaties in gesprek te gaan over hoe de toekomst een goede nieuwe tijd wordt.

Als 1 team

Ook maatschappelijke organisaties zijn aan zet.”We moeten anders gaan werken. Meer in samenspel met cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers. Als 1 team”, zegt de bestuurder van Zorgwaard. Als onderdeel van de afspraken die de partijen maakten, zijn 12 projecten benoemd.