Nieuwe zorgstandaard Dementie

In het oog van de covidstorm verscheen de nieuwe zorgstandaard Dementie. ‘Dit model is ook te gebruiken voor alle kwetsbare ouderen’, zegt specialist ouderengeneeskunde Amnon Weinberg, vanuit beroepsvereniging Verenso bij de standaard betrokken.

Corona heeft de wereld wakker geschud, zegt Weinberg in Medisch Contact. ‘Iedereen vraagt zich af waarom we niet allereerst de kwetsbaren hebben beschermd.’ ‘Als we iets hebben geleerd van de covidcrisis dan is het wel dat we onze kwetsbare groepen anders moeten benaderen. We moeten veel meer bedenken wat de kwetsbaarheden en de risico’s van medisch handelen zijn.’

Hele reis beschreven

In de standaard staat de hele reis beschreven van iemand met dementie en diens naasten, van vroeg signaleren tot de zorg in de laatste levensdagen. Hoe huisarts, specialist ouderengeneeskunde en ziekenhuisspecialist, casemanager dementie en wijkverpleegkundige, sociale teams en dagbesteders in de regio kunnen samenwerken – ook met naasten – om deze laatste jaren zo prettig en gezond mogelijk te maken.

Totale functioneren

‘In de standaard beschrijven we hoe we mensen met dementie kunnen begeleiden. Maar dit model is prima te gebruiken voor alle kwetsbare ouderen’, zegt Weinberg.‘Dementiepatiënten zijn kwetsbare ouderen. Als mensen ouder zijn, maakt het ziektebeeld niet zoveel meer uit, de gevolgen ervan des te meer.’ De standaard gaat uit van de benadering waarbij het totale functioneren van de patiënt centraal staat. ‘Daar staat de enkelvoudige benadering tegenover waarbij de huisarts een patiënt met koorts naar het ziekenhuis verwijst. Dat is niet meer van deze tijd’, zegt Weinberg in Medisch Contact.

Afspreken wie wat doet

Specialisten ouderengeneeskunde kunnen in hun  regio’s ‘meedenken hoe we de optimale samenwerking zien. In een ziekenhuis, verpleeghuis, thuiszorg en huisartsenpraktijk levert iedereen een beetje autonomie in, zodat een gemeenschappelijk regionaal programma van de grond komt. We hebben netwerken nodig onder coördinatie van de huisarts met de specialist ouderengeneeskunde voor ouderenzorg dicht bij huis. We moeten afspreken wie wat doet.’